Matematik SPM Tingkatan 4, Tingkatan 5 (KSSM) – Nota Soalan dan Video

Download FREE APP

Soalan Percubaan Matematik SPM (KSSM)

 1. Tahun 2021 Kelantan (Kertas 2)
 2. Tahun 2021 Selangor (Kertas 2)

Nota Ulangkaji Tingkatan 4 (KSSM)

Bab 1 Fungsi dan Persamaan Kuadratik dalam Satu Pemboleh Ubah

Bab 2 Asas Nombor

 1. Nombor dalam Asas Dua, Asas Lapan, dan Asas Lima
  1. Bahagian 1
  2. Bahagian 2
  3. Bahagian 3
  4. Bahagian 4
 2. Soalan Buku Teks (KSSM)
 3. Soalan Model SPM
  1. Soalan Pendek (Kertas 1)

Bab 3 Penaakulan Logik

 1. Pernyataan
 2. Pengkuantiti ‘Semua’ dan ‘Sebilangan’
 3. Operasi ke atas Pernyataan | Bhg 1 | Bhg 2 | Bhg 3
 4. Implikasi
 5. Hujah
 6. Deduksi dan Aruhan
 7. Soalan Model SPM
  1. Soalan Panjang (Kertas 2)
 8. Soalan Buku Teks (KSSM)

  Bab 4 Operasi Set

  1. Set
  2. Subset, Set Semesta, dan Set Pelengkap
   1. Subset
   2. Set Semesta
   3. Set Pelengkap
  3. Operasi ke atas Set
   1. Persilangan Set
   2. Kesatuan Set
  4. Soalan Buku Teks (KSSM)
  5. Soalan Model SPM
   1. Soalan Pendek (Kertas 1)
   2. Soalan Panjang (Kertas 2)

   Bab 6 Ketaksamaan Linear dalam Dua Pemboleh Ubah

   1. Ketaksamaan Linear dalam Dua Pemboleh Ubah
    1. Contoh Soalan
   2. Soalan Buku Teks (KSSM)
   3. Soalan Model SPM
    1. Soalan Panjang (Kertas 2)

   Bab 7 Graf Gerakan

   1. Kuantiti yang diwakili oleh Kecerunan Graf
    1. Graf Jarak-Masa
    2. Graf Laju-Masa
   2. Kuantiti yang diwakili oleh Luas di Bawah Graf
   3. Soalan Buku Teks (KSSM)
   4. Soalan Model SPM
    1. Soalan Panjang (Kertas 2)

   Bab 8 Sukatan Serakan Data Tak Terkumpul

   1. Sukatan Serakan
    1. Min and Median
    2. Julat
    3. Julat Antara Kuartil
    4. Varians dan Sisihan Piawai
   2. Soalan Buku Teks (KSSM)
   3. Soalan Model SPM
    1. Soalan Panjang (Kertas 2)

   Bab 9 Kebarangkalian Peristiwa Bergabung

   1. Kebarangkalian Suatu Peristiwa
   2. Kebarangkalian Peristiwa Pelengkap
   3. Kebarangkalian Peristiwa Bergabung
    1. Mencari Kebarangkalian Secara Menyenaraikan Kesudahan Peristiwa Bergabung
    2. Mencari Kebarangkalian Peristiwa Bergabung yang Melibatkan (a) A atau B (b) A dan B
   4. Soalan Buku Teks (KSSM)
   5. Soalan Model SPM
    1. Soalan Pendek (Kertas 1)
    2. Soalan Panjang (Kertas 2)


   Nota Ulangkaji Tingkatan 5 (KSSM)

   Bab 1 Ubahan

   1. Ubahan Langsung
    1. Ubahan Langsung (Bahagian 1)
    2. Ubahan Langsung (Bahagian 2)
   2. Ubahan Songsang
   3. Ubahan Bergabung
   4. Latihan Buku Teks (KSSM)
   5. Soalan Model SPM
    1. Soalan Pendek (Kertas 1)

   Bab 3 Insurans (Matematik Pengguna)

   1. Latihan Buku Teks (KSSM)

   Bab 4 Percukaian (Matematik Pengguna)

   1. Latihan Buku Teks (KSSM)

   Bab 6 Nisbah dan Graf Fungsi Trigonometri

   1. Nilai Sin θ, Kos θ, dan Tan θ (0o ≤ θ ≤ 360o)
    1. Bahagian 1
    2. Bahagian 2
   2. Graf Sinus, Kosinus, dan Tangen
   3. Latihan Buku Teks (KSSM)
   4. Soalan Model SPM
    1. Soalan Pendek (Kertas 1)

   Bab 7 Sukatan Serakan Data Terkumpul

   1. Serakan
    1. Selang Kelas
    2. Histogram
    3. Poligon Kekerapan
    4. Kekerapan Longgokan
   2. Sukatan Serakan
    1. Mod dan Min
    2. Julat
    3. Julat Antara Kuartil
    4. Varians dan Sisihan Piawai
   3. Latihan Buku Teks (KSSM)
   4. Soalan Model SPM
    1. Soalan Panjang (Kertas 2)