1.3 Ubahan Bergabung

1.3 Ubahan Tercantum (A) Mewakili suatu ubahan tercantum dengan menggunakan simbol ‘α’ 1.   Jika satu pemboleh ubah berubah secara langsung dan/atau secara songsang dengan pemboleh ubah yang lain, hubungan ini dikenali sebagai ubahan tercantum. 2.  ‘y berubah secara langsung dengan x dan z’ ditulis sebagai y α xz. 3.  ‘y berubah secara langsung dengan x dan secara songsang … Read more

1.2 Ubahan Songsang

1.2 Ubahan Songsang Jika suatu kuantiti y berubah secara songsang dengan suatu kuantiti yang lain x, maka (a)  y bertambah apabila x berkurang, (b)  y berkurang apabila x bertambah. (A) Menulis suatu ubahan songsang dalam bentuk persamaan Suatu ubahan songsang dapat ditulis dalam bentuk persamaan, y = k x  di mana k ialah pemalar yang dapat ditentukan. … Read more

1.1.1 Ubahan Langsung (Bahagian 1)

1.1.1 Ubahan Langsung (Bahagian 1) (A) Menentukan sama ada suatu kuantiti berubah secara langsung terhadap kuantiti yang lain 1.  Jika suatu kuantiti y berubah secara langsung dengan suatu kuantiti x, (a)  y bertambah apabila x bertambah (b)  y berkurung apabila x berkurung 2. Suatu kuantiti y berubah secara langsung dengan suatu kuantiti x jika dan hanya jika … Read more