1.4 Menentukan Punca-punca Persamaan dengan Kaedah Pemfaktoran

1.4 Punca Persamaan Kuadratik 1.   Punca persamaan kuadratik ialah nilai bagi anu yang memuaskan persamaan kuadratik itu. 2.   Punca persamaan juga dikenali sebagai penyelesaian bagi persamaan tertentu. 3.   Menyelesaikan persamaan kuadratik dengan kaedah pemfaktoran. Langkah 1: Tulis persamaan kuadratik dalam bentuk am ax2+ bx + c = 0. Langkah 2: Faktorkan ungkapan kuadratik … Read more

1.3 Persamaan Kuadratik

1.3 Persamaan Kuadratik 1.   Persamaan Kuadratik adalah persamaan yang memenuhi syarat-syarat berikut: (a)  Ia mengandungi tatatanda kesamaan, ‘=’ (b)  Ia melibatkan hanya satu anu. (c)  Kuasa tertinggi anu terlibat ialah 2. Contoh, 2.   Bentuk am bagi sesuatu persamaan kuadratik boleh ditulis sebagai: (a)  ax2 + bx + c = 0, di mana a … Read more

1.1 Ungkapan Kuadratik

1.1 Ungkapan Kuadratik (A) Mengenal pasti ungkapan kuadratik 1.  Ungkapan kuadratik ialah ungkapan yang berbentuk ax2+ bx + c, dengan a, b dan c sebagai pemalar, a ≠ 0 dan x sebagai pemboleh ubah. 2.  Ciri-ciri ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah: (a)  Kuasa tertinggi bagi x ialah 2. (b)  Hanya mengandungi satu pemboleh ubah. (c)  Misalnya, 5×2 … Read more

1.2 Penyelesaian Persamaan Kuadratik

1.2 Penyelesaian Persamaan Kuadratik 1. Menyelesaikan sesuatu persamaan kuadratik bermakna mencari punca-punca persamaan itu. Contoh: Cari punca-punca persamaan kuadratik berikut: (a) x2 = 9 (b) 2×2 – 98 = 0 Penyelesaian: (a) x2 = 9 x= ±√9 x= ±3 (b) 2×2 – 98 = 0 2×2 = 98 x2 = 98/2 = 49 x= ±√49 =  ±7 2. Persamaan … Read more