Matematik SPM 2018, Kertas 2 (Soalan 3 & 4)


Soalan 3 (4 markah):
Rajah 3 menunjukkan sebuah laluan taman berbentuk segi empat tepat. Terdapat 8 keping batu pemijak berbentuk bulat yang sama saiz dibina di laluan itu.


Diberi luas laluan itu ialah 32 m2, cari diameter, dalam m, sekeping batu pemijak itu.

Penyelesaian:
Diberi luas laluan=32  m 2 =320000  cm 2 x( x+4 )=320000 x 2 +4x320000=0 a=1, b=4, c=320000 x= b± b 2 4ac 2a x= 4± 4 2 4( 1 )( 320000 ) 2( 1 ) x= 4± 1280016 2 x= 4+1131.38 2  atau  41131.38 2 x=563.69 atau 567.69 ( abaikan ) Diameter sekeping batu pemijak=x =563.69 cm =5.64 m


Leave a Comment