9.5.4 Kebarangkalian Peristiwa Bergabung, SPM Praktis (Kertas 2)

Soalan 7:Rajah bawah menunjukkan 4 keping kad berlabel dengan huruf.Dua keping kad dipilih secara rawak daripada kotak itu, satu demi satu, tanpa dikembalikan.(a) Senaraikan ruang sampel.(b) Carikan kebarangkalian bahawa(i) sekurung-kurungnya satu kad yang dipilih berlabel C,(ii) kedua-dua kad yang dipilih berlabel dengan huruf yang sama.Jawapan dan penyelesaian:(a)Ruang sampel, S= {(C, O1), (C, O2), (C, L), … Read more

9.5.3 Kebarangkalian Peristiwa Bergabung, SPM Praktis (Kertas 2)

Soalan 5:Satu dadu yang adil dilambung. Kemudian sekeping kad dipilih secara rawak dari sebuah kotak yang mengandungi sekeping kad kuning, sekeping kad merah dan sekeping kad ungu.(a) Dengan menggunakan huruf Y untuk mewakili kad kuning, huruf R untuk menwakili kad merah dan huruf P untuk mewakili kad ungu, lengkapkan ruang sampel pada ruang jawapan.(b) Dengan … Read more

9.5.2 Kebarangkalian Peristiwa Bergabung, SPM Praktis (Kertas 2)

9.5.2 Kebarangkalian Peristiwa Bergabung, SPM Praktis (Kertas 2) Soalan 3: Rajah di bawah menunjukkan dua kad huruf dalam kotak A dan tiga kad nombor di dalam kotak B. Satu kad dipilih secara rawak daripada kotak A dan kemudian satu kad pula dipilih secara rawak daripada kotak B. Dengan menyenaraikan sampel bagi semua kesudahan peristiwa yang … Read more

9.5.1 Kebarangkalian Peristiwa Bergabung, SPM Praktis (Kertas 2)

9.5.1 Kebarangkalian Peristiwa Bergabung, SPM Praktis (Kertas 2) Soalan 1: Tiga belas keping kad huruf seperti yang ditunjukkan dalam rajah di atas dimasukkan ke dalam sebuah kotak. Dua keping kad dikeluarkan secara rawak daripada kotak itu, satu demi satu, tanpa pengembalian. Hitung kebarangkalian bahawa (a) kad pertama yang dikeluarkan ialah kad huruf Ndan kad kedua … Read more

9.4.2 Kebarangkalian Peristiwa Bergabung, SPM Praktis (Kertas 1)

Soalan 5:Dalam sebuah syarikat, seramai 300 orang pekerja menaiki bas, 60 orang pekerja menaiki kereta dan selebihnya menunggang motosikal ke tempat kerja. Seorang pekerja dipilih secara rawak. Kebarangkalian memilih seorang pekerja yang menaiki bas ke tempat kerja ialah ⅔.Cari kebarangkalian memilih seorang pekerja yang tidak menunggang motosikal untuk ke tempat kerja itu.Penyelesaian: Katakan y ialah bilangan pekerja menunggang motosikal ke tempat kerja. P( menaiki bas … Read more

9.4.1 Kebarangkalian Peristiwa Bergabung, SPM Praktis (Kertas 1)

9.4.1 Kebarangkalian Peristiwa Bergabung, SPM Praktis (Kertas 1) Soalan 1: Sebuah beg mengandungi 36 biji guli yang berwarna hitam dan putih. Diberi bahawa kebarangkalian sebiji guli hitam dipilih daripada beg ialah 5 9 . Hitung bilangan guli putih perlu diambil keluar daripada beg supaya kebarangkalian sebiji guli hitam dipilih ialah 5 8 . Penyelesaian: Bilangan … Read more

9.3b Mencari Kebarangkalian Peristiwa Bergabung (a) A atau B (b) A dan B

9.3 Kebarangkalian Peristiwa Bergabung 9.3b Mencari Kebarangkalian Peristiwa Bergabung (a) A atau B (b) A dan B 1. Rumus yang berikut digunakan untuk mencari kebarangkalian peristiwa bergabung ‘A atau B’.   P(A atau B)=P(A∪B)   = n(A∪B) n(S)    2. Rumus yang berikut pula digunakan untuk mencari kebarangkalian peristiwa bergabung ‘A dan B’.   P(A dan B)=P(A∩B)      = n(A∩B) n(S)    Contoh: Kebarangkalian … Read more

9.3a Mencari kebarangkalian secara menyenaraikan kesudahan peristiwa bergabung

9.3 Kebarangkalian Peristiwa Bergabung 9.3a Mencari kebarangkalian secara menyenaraikan kesudahan peristiwa bergabung 1. Peristiwa bergabung ialah peristiwa yang dihasilkan daripada kesatuan atau persilangan dua peristiwa atau lebih. 2. Kesatuan peristiwa bergabung ‘A atau B’ = A υ B 3. Persilangan peristiwa bergabung ‘A dan B’ = A ∩ B Contoh: Rajah di bawah menunjukkan lima … Read more

9.1 Kebarangkalian suatu Peristiwa

9.1 Kebarangkalian suatu Peristiwa 1.   Ruang sampel, S, mengandungi semua kesudahan yang mungkin berlaku. 2.   Kebarangkalian bagi suatu peristiwa  A, P(A) berlaku diberi oleh        P(A)= bilangan kesudahan A bilangan kesudahan S        P(A)= n(A) n(S)    dengan keadaan 0≤P(A)≤1   3.   Jika P(A) = 0, maka peristiwa A pasti tidak berlaku. 4.   Jika P(A) = 1, … Read more