8.2.3 Julat Antara Kuartil

8.2.3 Julat antara Kuartil (A) Julat antara Kuartil untuk Data Tak Terkumpul 1.   Kuartil pertama (Q1) ialah suatu nombor dengan keadaan ¼ daripada jumlah data mempunyai nilai yang kurang daripadanya. 2.  Median ialah kuartil kedua (nilai yang berada di tengah-tengah data). 3.  Kuartil ketiga (Q3) ialah suatu nombor dengan keadaan ¾ daripada jumlah data mempunyai nilai yang kurang daripadanya. 4.  Julat antara kuartil adalah beza antara … Read more