Matematik SPM 2018, Kertas 2 (Soalan 9 & 10)


Soalan 9 (5 markah):
Rajah 7 menunjukkan graf jarak-masa bagi satu perjalanan sebuah kereta dari Kuala Lumpur ke Ipoh.


(a) Nyatakan tempoh masa, dalam minit, pemandu itu berhenti rehat di Tapah.
(b) Hitung laju, dalam kmj-1, kereta itu dari Kuala Lumpur ke Tapah.
(c) Hitung purata laju, dalam kmj-1, kereta bagi keseluruhan perjalanan  itu.Penyelesaian:
(a)
1400 – 1345 = 15 minit
Pemandu berhenti rehat di Tapah selama 15 minit.


(b)

Laju= Jarak Masa Laju= 152 km 1 3 4  j 13451200 =1 j 45 min Laju=86.86  kmj 1 Laju kereta dari Kuala Lumpur ke Tapah=86.86  kmj 1


(c)

Purata laju= Jumlah jarak Jumlah masa   = 205 km 3 1 3  j 15201200 =3 j 20 min Purata laju=61.5  kmj 1 Purata laju kereta bagi keseluruhan perjalanan=61.5  kmj 1


Leave a Comment