Matematik SPM 2017, Kertas 2 (Soalan 15)

Soalan 15 (12 markah):Anda tidak dibenarkan menggunakan kertas graf untuk menjawap soalan ini.(a) Rajah 9.1 menunjukkan dua buah pepejal berbentuk prisma tegak dicantumkan pada satah tegak EGLK. Satah JKL dan MNP masing-masing ialah keratan rentas seragam prisma HEGLJK dan prisma EFGMNP. Tapak EFGH ialah sebuah segi empat tepat yang terletak pada suatu satah mengufuk. Tepi … Read more

Matematik SPM 2017, Kertas 2 (Soalan 11)

Soalan 11 (6 markah):Rajah 6 menunjukkan graf jarak-masa bagi Ursula, Janet dan Maria dalam acara larian 100 m.Rajah 6   (a) Siapa yang memenangi perlumbaan itu?(b) Semasa perlumbaan, Ursula tergelincir dan terjatuh. Selepas itu, dia meneruskan lariannya. Nyatakan tempoh masa, dalam saat, sebelum Ursula meneruskan lariannya.(c) Semasa perlumbaan, Janet tercedera dan dia berhenti berlari.Nyatakan jarak … Read more

Matematik SPM 2017, Kertas 2 (Soalan 9)

Soalan 9 (6 markah):Sebuah beg mengandungi lima keping kad berlabel dengan huruf  I, J, K, M dan U.Sekeping kad dipilih secara rawak daripada beg itu dan hurufnya dicatat. Tanpa dikembalikan, sekeping lagi kad dipilih secara rawak daripada beg itu dan hurufnya juga dicatat.(a) Lengkapkan ruang sampel di ruang jawapan.(b) Dengan menyenaraikan semua kesudahan peristiwa yang … Read more