Soalan Percubaan Matematik SPM 2021 (Selangor), Kertas 2 – (Soalan 17)

Soalan 17 (15 markah):Hanis baru sahaja dinaikkan pangkat sebagai pengurus di sebuah syarikat swasta di Johor Bahru dengan gaji bulanan sebanyak RM12 000. Beliau ingin membeli scbuah kereta baharu model Proton X701.8L Premium yang berharga RM124 000 secara pinjaman bank.(a) Beliau membuat perbandingan dan mendapati dua buah bank yang menawarkan pakej pinjaman terbaik adalah seperti … Read more

Soalan Percubaan Matematik SPM 2021 (Selangor), Kertas 2 – (Soalan 16)

Soalan 16 (markah):Gambar rajah Venn di bawah menunjukkan perwakilan bagi 42 murid Kelab Usahawan Tani di sebuah sekolah yang menggemari tiga jenis buah-buahan tempatan iaitu buah tembikai, buah jambu dan buah nanas.(a) Diberi bilangan murid yang menggemari buah jambu sahaja adalah dua kali ganda bilangan murid yang menggemari buah nanas sahaja.Hitung:(i) bilangan murid yang menggemari … Read more

Soalan Percubaan Matematik SPM 2021 (Selangor), Kertas 2 – (Soalan 15)

Soalan 15:Rajah 8 menunjukkan sisi empat ABCD, AEFD, KLMN dan PQRS yang dilukis pada satah Cartes.Rajah 8(a) Penjelmaan G ialah satu pantulan pada garis lurus x = 0.Penjelmaan H ialah satu translasi ( −3 2 ) .Nyatakan koordinat imej bagi titik F di bawah penjelmaan berikut:(i) H(ii) HG[3 markah](b) AEFD ialah imej bagi ABCD di … Read more

Soalan Percubaan Matematik SPM 2021 (Selangor), Kertas 2 – (Soalan 14)

Soalan 14:(a) Diberi isi padu gas, V berubah secara songsang dengan tekanan, P. Diberi V = 2 m3 dan P = 500 Nm-2, ungkapkan V dalam sebutan P. [2 markah](b) Berdasarkan jawapan di 14(a), lengkapkan Jadual 3 pada ruang jawapan. [1 markah](c) Gunakan kertas graf untuk ceraian soalan ini. Anda boleh menggunakan pembaris fleksibel. Berdasarkan … Read more

Soalan Percubaan Matematik SPM 2021 (Selangor), Kertas 2 – (Soalan 13)

Soalan 13: Data dalam Jadual 1 menunjukkan tinggi, dalam cm, bagi sekumpulan 10 orang pemain bola tampar.142168162154172162157158169181Jadual 1(a) Tentukan(i) kuartil pertama(ii) median(iii) kuartil ketiga(iv) julat antara kuartil[4 markah](b) Jadual 2.1 menunjukkan bilangan patah perkataan yang ditaip oleh sekumpulan peserta di Bengkel Trengkas dan Kesetiausahaan dalam tempoh 5 minit.Bilangan patah perkataanKekerapan121 – 1256126 – 1309131 – … Read more

Soalan Percubaan Matematik SPM 2021 (Selangor), Kertas 2 – (Soalan 11 & 12)

Soalan 12:Graf laju-masa dalam Rajah 7 menunjukkan gerakan suatu objek untuk tempoh t saat.(a) Hitung(i) laju seragam,(ii) kadar perubahan laju, dalam ms-2, objek itu pada 5 saat pertama.[3 markah](b) Cari nilai t, jika jarak yang dilalui oleh objek pada 5 saat pertama ialah separuh daripada jarak yang dilalui pada kelajuan seragam. [3 markah]Penyelesaian:(a)(i)Laju seragam = … Read more

Soalan Percubaan Matematik SPM 2021 (Selangor), Kertas 2 – (Soalan 7 & 8)

Soalan 7:Untuk soalan ini, beri semua jawapan anda dalam bentuk pecahan.Apabila Ivan pergi ke pusat membeli-belah, kebarangkalian dia memakai topi ialah 5/8. Jika dia memakai topi, maka kebarangkalian dia memakai kasut sukan ialah 2/3. Jika dia tidak memakai topi, maka kebarangkalian dia memakai kasut sukan ialah 1/6.(a) Rajah 4 di ruang jawapan menunjukkan semua kesudahan … Read more

Soalan Percubaan Matematik SPM 2021 (Selangor), Kertas 2 – (Soalan 5 & 6)

Soalan 5:Rajah 3 menunjukkan rantau berlorek yang memuaskan tiga ketaksamaan.Nyatakan semua ketaksamaan itu.[3 markah]Penyelesaian: Rantau berlorek pada kawasan atas garis padu, y= 3 2  ialah y≥ 3 2 . Pada pintasan-y, c=6. Pintasan-x=6 kecerunan, m=− 6 6 =−1 y=mx+c y=−x+6 ∴Rantau berlorek pada kawasan bawah garis padu ialah y≤−x+6. Pada asalan, pintasan-y c=0, kecerunan, m= 1.5−0 0.5−0 =3 y=mx+c y=3x+0 y=3x ∴Rantau berlorek pada kawasan bawah garis sempang ialah y<3x. Soalan 6:Encik Chew Eng merupakan seorang mekanik. Gaji pokok bulanannya ialah RMI 400 . Dia menerima elaun … Read more

Soalan Percubaan Matematik SPM 2021 (Selangor), Kertas 2 – (Soalan 3 & 4)

Soalan 3:(a) Diana menggunakan 1.26 m reben berwarna merah untuk dilekat mengelilingi kadbod berbentuk bulat. Hitung jejari, dalam m, kadbod itu.( Guna π = 3.142)(4 markah)(b) Diana mendapati tapak taman rekreasi yang dibina berhampiran rumahnya itu berbentuk bulat dan berpusat O. Terdapat garisan berbentuk segi empat sama berukuran 30 m panjang dicat atas kawasan rekreasi … Read more