Matematik SPM 2018, Kertas 2 (Soalan 14)

Soalan 14 (12 markah):Rajah 10 menunjukkan markah yang diperoleh sekumpulan 36 orang murid dalam suatu ujian Matematik. (a) Berdasarkan data pada Rajah 10, lengkapkan Jadual 3 di ruang jawapan.(b) Berdasarkan Jadual 3, hitung min anggaran markah bagi seorang murid.(c) Untuk ceraian soalan ini, gunakan kertas graf.Dengan menggunakan skala 2 cm kepada 5 markah pada paksi … Read more

Matematik SPM 2018, Kertas 2 (Soalan 3 & 4)

Soalan 3 (4 markah):Rajah 3 menunjukkan sebuah laluan taman berbentuk segi empat tepat. Terdapat 8 keping batu pemijak berbentuk bulat yang sama saiz dibina di laluan itu. Diberi luas laluan itu ialah 32 m2, cari diameter, dalam m, sekeping batu pemijak itu.Penyelesaian: Diberi luas laluan=32  m 2 =320000  cm 2 x( x+4 )=320000 x 2 +4x−320000=0 a=1, b=4, c=−320000 … Read more