4.3b Kesatuan Set

4.3b Kesatuan Set 1.   Kesatuan dua set, A dan B, diwakilkan sebagai A∪ B, ialah satu set yang unsur-unsurnya terdiri daripada semua unsur dalam set A atau set B atau kedua-dua set itu. Gambar rajah Venn di bawah menunjukkan A∪ B:   2.   Kesatuan tiga set, A, B dan C, diwakilkan sebagai A∪ B ∪ C, ialah satu set yang unsur-unsurnya terdiri daripada semua … Read more

4.2c Set Pelengkap

4.2c Set Pelengkap 1. Set pelengkap bagi set B dalam set semesta, ξ ialah satu set yang mengandungi semua unsur dalam set semesta yang bukan unsur B. 2.   Set pelengkap bagi set B diwakilkan dengan menggunakan symbol B’. Contoh: Jika ξ = {17, 18, 19, 20, 21, 22, 23} dan B = {17, 20, 21} B’ = {18, … Read more