6.1.3 Rantau yang Mewakili Ketaksamaan dalam Dua Pemboleh Ubah (Contoh Soalan)

6.1.3 Rantau yang Mewakili Ketaksamaan dalam Dua Pemboleh Ubah   (Contoh Soalan)   Soalan 1: Pada graf di ruang jawapan, lorekkan rantau yang memuaskan ketiga-tiga ketaksamaan y ≥ –x + 10, y > x dan y < 9. Jawapan: Penyelesaian: 1.   Rantau yang mewakili ketaksamaan y ≥ –x + 10 adalah rantau yang terletak pada serta di sebelah atas … Read more