7.8.4 Sukatan Serakan Data Terkumpul, SPM Praktis (Kertas 2)

Soalan 7:Data dalam rajah di bawah menunjukkan markah diperoleh sekumpulan 30 orang murid dalam suatu ujian sejarah.(a) Berdasarkan data dalam rajah di atas, lengkapkan Jadual di ruang jawapan.(b) Berdasarkan Jadual di (a)(i) cari find the modal class,(ii) hitung min markah bagi seorang murid.Untuk ceraian soalan ini, gunakan kertas graf.(c) Dengan menggunakan skala 2cm kepada 10 … Read more

7.8.3 Sukatan Serakan Data Terkumpul, SPM Praktis (Kertas 2)

Soalan 5: Jadual 3 menunjukkan taburan kekerapan masa yang dicatatkan oleh 50 orang perenang dalam suatu latihan di dalam kolam renang. Jadual 3 (a)  Nyatakan kelas mod. (b)  Hitung min anggaran masa yang dicatatkan oleh seorang perenang. (c)  Berdasarkan Jadual 3, lengkapkan Jadual 4 pada ruang jawapan dengan menulis nilai-nilai sempadan atas dan kekerapan longgokan. … Read more

7.8.2 Sukatan Serakan Data Terkumpul, SPM Praktis (Kertas 2)

Soalan 3: Data dalam rajah di bawah menunjukkan jisim, dalam kg, bagi 50 orang murid. (a)  Berdasarkan data dalam rajah, lengkapkan Jadual 2 di ruang jawapan. Jadual 2 (b) Berdasarkan Jadual 2, (i) nyatakan saiz selang kelas yang digunakan dalam jadual 2. (ii) hitung min anggaran jisim bagi murid itu. Untuk ceraian soalan ini, gunakan kertas … Read more

7.8.1 Sukatan Serakan Data Terkumpul, SPM Praktis (Kertas 2)

Soalan 1:Data dalam rajah 1 menunjukkan umur, dalam tahun, bagi 25 orang pelancong yang melawat satu tempat pelancongan. Rajah 1   (a)  Berdasarkan data dalam rajah 1, lengkapkan jadual 1 pada ruang jawapan.Jadual 1  (b)  Berdasarkan Jadual 1, (i) Nyatakan kelas mod. (ii) Hitung min anggaran umur bagi seorang pelancong. (c)  Untuk ceraian soalan ini, gunakan kertas graf. … Read more

7.5 Kekerapan Longgokan

7.5 Kekerapan Longgokan Kekerapan longgokan bagi suatu data atau selang kelas dalam jadual kekerapan adalah diperoleh dengan menentukan hasil tambah kekerapannya dengan jumlah kekerapan semua data atau selang kelas sebelumnya.   (A) Ogif Ogif ialah graf kekerapan longgokan yang diperoleh dengan memplotkan kekerapan longgokan bertentangan dengan sempadan atas setiap kelas.  Contoh: Data di bawah menunjukkan bilangan buku yang … Read more

7.4 Poligon Kekerapan

7.4 Poligon Kekerapan 1.   Poligon kekerapan ialah graf yang menyambungkan titik tengah selang kelas pada hujung setiap segi empat tepat dalam sebuah histogram. 2.  Poligon kekerapan boleh dilukis daripada (a)  Histogram, (b)  Jadual kekerapan 3.  Langkah-langkah melukis poligon kekerapan: Step 1: Menambah satu kelas dengan kekerapan sifar sebelum kelas pertama dan selepas kelas terakhir. Step 2: Tentukan titik … Read more

7.3 Histogram

7.3 Histogram   (A) Melukis histogram daripada jadual kekerapan bagi data terkumpul 1.   Histogram terdiri daripada segi empat tepat mencancang yang lebarnya sama dan tingginya berkadaran dengan kekerapan. 2.  Langkah-langkah melukis suatu histogram:  (a)  Tentukan sempadan bawah dan sempadan atas bagi setiap selang kelas.  (b)  Pilih skala yang sesuai pada paksi mengufuk (paksi-x) untuk mewakili selang kelas dan … Read more