7.4.5 Sukatan Serakan Data Terkumpul, SPM Praktis (Kertas 2)

Soalan 8: Data dalam rajah di bawah menunjukkan berat daging, dalam kg, yang dijual setiap hari dalam tempoh 40 hari.36634347677168799249415266788455778658946074736256684635726880405759718192606353Rajah (a) Berdasarkan data di Rajah 9, lengkapkan Jadual 2 pada ruang jawapan. [4 markah ] (b) Berdasarkan Jadual 2, hitung min anggaran berat daging yang dijual dalam tempoh 40 hari. [3 markah] (c) Untuk ceraian soalan ini, gunakan kertas … Read more

7.4.4 Sukatan Serakan Data Terkumpul, SPM Praktis (Kertas 2)

Soalan 7:Data dalam rajah di bawah menunjukkan markah diperoleh sekumpulan 30 orang murid dalam suatu ujian sejarah.(a) Berdasarkan data dalam rajah di atas, lengkapkan Jadual di ruang jawapan.(b) Berdasarkan Jadual di (a)(i) cari find the modal class,(ii) hitung min markah bagi seorang murid.Untuk ceraian soalan ini, gunakan kertas graf.(c) Dengan menggunakan skala 2cm kepada 10 … Read more

7.4.3 Sukatan Serakan Data Terkumpul, SPM Praktis (Kertas 2)

Soalan 5: Jadual 3 menunjukkan taburan kekerapan masa yang dicatatkan oleh 50 orang perenang dalam suatu latihan di dalam kolam renang. Jadual 3 (a)  Nyatakan kelas mod. (b)  Hitung min anggaran masa yang dicatatkan oleh seorang perenang. (c)  Berdasarkan Jadual 3, lengkapkan Jadual 4 pada ruang jawapan dengan menulis nilai-nilai sempadan atas dan kekerapan longgokan. … Read more

7.4.2 Sukatan Serakan Data Terkumpul, SPM Praktis (Kertas 2)

Soalan 3: Data dalam rajah di bawah menunjukkan jisim, dalam kg, bagi 50 orang murid. (a)  Berdasarkan data dalam rajah, lengkapkan Jadual 2 di ruang jawapan. Jadual 2 (b) Berdasarkan Jadual 2, (i) nyatakan saiz selang kelas yang digunakan dalam jadual 2. (ii) hitung min anggaran jisim bagi murid itu. Untuk ceraian soalan ini, gunakan kertas … Read more

7.4.1 Sukatan Serakan Data Terkumpul, SPM Praktis (Kertas 2)

Soalan 1:Data dalam rajah 1 menunjukkan umur, dalam tahun, bagi 25 orang pelancong yang melawat satu tempat pelancongan. Rajah 1   (a)  Berdasarkan data dalam rajah 1, lengkapkan jadual 1 pada ruang jawapan.Jadual 1  (b)  Berdasarkan Jadual 1, (i) Nyatakan kelas mod. (ii) Hitung min anggaran umur bagi seorang pelancong. (c)  Untuk ceraian soalan ini, gunakan kertas graf. … Read more

7.2.3 Julat antara Kuartil bagi Data Terkumpul

Julat antara Kuartil untuk Data Terkumpul (tanpa Selang Kelas) Contoh 1: Jadual yang berikut menunjukkan taburan markah yang diperoleh sekumpulan pelajar tingkatan 4 dalam satu ujian sains. Tentukan julat antara kuartil bagi taburan itu. Penyelesaian: Kuartil pertama, k1 = cerapan ke- ¼ (24)   = cerapan ke- 6 = 2 Kuartil ketiga, k3 = cerapan ke- … Read more

7.2.2 Julat bagi Data Terkumpul

Julat untuk Data Terkumpul (dengan Selang Kelas) Julat = nilai tengah kelas tertinggi – nilai tengah kelas terendah Contoh 2: Jadual yang berikut menunjukkan taburan kekerapan skor yang diperoleh 100 pelajar dalam suatu pertandingan. Cari julat bagi set data. Penyelesaian: Julat=nilai tengah kelas−nilai tengah kelas   tertinggi    terendah Julat= 35+39 2 − 5+9 2    =37−7    =30