Matematik SPM 2016, Kertas 2 (Soalan 14)

Soalan 14 (12 markah):Rajah 14 menunjukkan suatu histogram yang mewakili jisim, dalam kg, bagi sekumpulan 100 orang murid.   Rajah 15(a) Berdasarkan Rajah 14, lengkapkan Jadual 14 di ruang jawapan.(b) Hitung min anggaran jisim bagi seorang murid.(c) Untuk ceraian soalan ini, gunakan kertas graf. Anda boleh menggunakan pembaris fleksibel.Dengan menggunakan skala 2 cm kepada 10 … Read more

Matematik SPM 2016, Kertas 2 (Soalan 11)

Soalan 11 (6 markah):Rajah 11 menunjukkan graf laju-masa bagi pergerakan suatu zarah dalam tempoh t saat.   Rajah 11 Penyelesaian:(a)Laju seragam zarah = 12 ms-1 (b) Kadar perubahan laju zarah = 12 4 =3  ms −2   (c) Jarak yang dilalui dalam tempoh 4 saat  pertama= 1 2 ( Jarak yang dilalui daripada  saat ke-6 hingga saat ke-t ) 1 2 ×4×12= 1 2 [ 1 2 ( 12+20 )( t−6 … Read more

Matematik SPM 2016, Kertas 2 (Soalan 10)

Soalan 10 (6 markah):Rajah 10.1 menunjukkan satu cakera dengan empat sektor yang sama besar dan satu penunjuk tetap. Setiap satu sektor masing-masing dilabel dengan pemanas air, ketuhar, televisyen dan seterika. Rajah 10.2 menunjukkan sebuah kotak yang mengandungi tiga keping baucer tunai, RM10, RM20 dan RM50.   Seorang pelanggan bertuah di sebuah pasar raya diberi peluang … Read more

Matematik SPM 2016, Kertas 2 (Soalan 7 & 8)

Soalan 7 (5 markah):(a) Nyatakan sama ada pernyataan-pernyataan berikut ialah pernyataan benar atau pernyataan palsu. ( i ) {  }⊂{ S,E,T } ( ii ) { 1 }⊂{ 1,2,3 }={ 1,2,3 } (b) Rajah 7 menunjukkan tiga corak pertama daripada suatu jujukan corak-corak.Rajah 7Diberi bahawa diameter setiap bulatan ialah 20 cm.(i) Buat satu kesimpulan umum secara aruhan bagi luas kawasan tidak berlorek.(ii) Seterusnya, hitung luas kawasan … Read more