Matematik SPM 2018, Kertas 2 (Soalan 11)

Soalan 11 (6 markah):
Rajah 8 menunjukkan sektor OABC dan sektor ODE masing-masing dengan pusat sepunya O.

Hitung
(a) perimeter, dalam cm, seluruh rajah itu,
(b) luas, dalam cm2, kawasan berlorek.
Penyelesaian:
(a)
Perimeter seluruh Rajah =OP+PE+Arc DE+DC +Arc CBA+AO =10+5+( 50 o 360 o ×2× 22 7 ×15 )+5 +( 230 o 360 o ×2× 22 7 ×10 )+10 =30+ 275 21 + 2530 63 = 5245 63 =83.254 cm
(b)
Luas kawasan berlorek =( 230 o 360 o × 22 7 × 10 2 ) +[ ( 50 o 360 o × 22 7 × 15 2 )( 50 o 360 o × 22 7 × 10 2 ) ] = 12650 63 +( 1375 14 2750 63 ) = 3575 14 =255.36  cm 2

Leave a Comment