Matematik SPM 2018, Kertas 2 (Soalan 3 & 4)


Soalan 3 (4 markah):
Rajah 3 menunjukkan sebuah laluan taman berbentuk segi empat tepat. Terdapat 8 keping batu pemijak berbentuk bulat yang sama saiz dibina di laluan itu.


Diberi luas laluan itu ialah 32 m2, cari diameter, dalam m, sekeping batu pemijak itu.

Penyelesaian:
Diberi luas laluan=32  m 2 =320000  cm 2 x( x+4 )=320000 x 2 +4x320000=0 a=1, b=4, c=320000 x= b± b 2 4ac 2a x= 4± 4 2 4( 1 )( 320000 ) 2( 1 ) x= 4± 1280016 2 x= 4+1131.38 2  atau  41131.38 2 x=563.69 atau 567.69 ( abaikan ) Diameter sekeping batu pemijak=x =563.69 cm =5.64 m
Soalan 4 (4 markah):
Rajah 4 menunjukkan sebuah gabungan pepejal yang terbentuk daripada cantuman sebuah sukatan silinder dan sebuah kuboid yang terletak pada satah mengufuk.


Diberi bahawa tinggi kuboid ialah 9 cm dan isi padu gabungan pepejal ialah 1002 6 7  cm 3 .  
Menggunakan π= 22 7 , hitung tinggi, dalam cm, sukuan silinder itu.


Penyelesaian:
V kuboid+ 1 4 ( V silinder )=1002 6 7 ( 6×6×9 )+ 1 4 ( 22 7 × 12 2 ×t )= 7020 7 324+ 792 7 t= 7020 7 792 7 t= 4752 7 t=6 Tinggi sukuan silinder=6 cm


Leave a Comment