Matematik SPM 2016, Kertas 2 (Soalan 9)

Soalan 9 (6 markah):
Dalam Rajah 9, OKLM ialah sektor bulatan dan OAB ialah sukuan bulatan dengan pusat sepunya O.

 

Rajah 9

Diberi bahawa OA = 8 cm, ∠KOM = 90o dan OK : OB = 3 : 2.
Menggunakan π= 22 7 , hitung
(a) luas, dalam cm2, kawasan berlorek,
(b) perimeter, dalam cm, kawasan berlorek.


Penyelesaian:
(a)

OB=OA=8 cm dan OK:OB=3:2 OK OB = 3 2 OK 8 = 3 2 OK= 3 2 ×8 OK=12 Luas kawasan berlorek =( 270 o 360 o × 22 7 × 12 2 )( 90 o 360 o × 22 7 × 8 2 ) =339 3 7 50 2 7 =289 1 7  cm 2

 


(b)

Panjang lengkok KLM = 270 o 360 o ×2× 22 7 ×12 =56 4 7  cm Panjang lengkok AB = 90 o 360 o ×2× 22 7 ×8 =12 4 7  cm Perimeter kawasan berlorek =Panjang lengkok KLM+Panjang  lengkok AB+MO+OK+OA+OB =56 4 7 +12 4 7 +12+12+8+8 =109 1 7  cm

 

 

Leave a Comment