Soalan Percubaan Matematik SPM 2021 (Selangor), Kertas 2 – (Soalan 11 & 12)


Soalan 12:
Graf laju-masa dalam Rajah 7 menunjukkan gerakan suatu objek untuk tempoh t saat.

(a) Hitung
(i) laju seragam,
(ii) kadar perubahan laju, dalam ms-2, objek itu pada 5 saat pertama.
[3 markah]

(b) Cari nilai t, jika jarak yang dilalui oleh objek pada 5 saat pertama ialah separuh daripada jarak yang dilalui pada kelajuan seragam. [3 markah]


Penyelesaian:
(a)(i)
Laju seragam = 10 ms-1

(a)(ii)

Kadar perubahan laju objek pada 5 saat pertama =kecerunan graf = 106 50 = 4 5 =0.8  ms -2


(b)

Jarak yang dilalui pada graf laju-masa ialah luas di bawah graf. Diberi Luas trapezium= 1 2 ×luas segi empat tepat 1 2 ×( 6+10 )×5= 1 2 ×( t5 )×10 80=10t50 10t=130 t=13

Leave a Comment