Soalan Percubaan Matematik SPM 2021 (Selangor), Kertas 2 – (Soalan 13)


Soalan 13:
Data dalam Jadual 1 menunjukkan tinggi, dalam cm, bagi sekumpulan 10 orang pemain bola tampar.

142168162154172
162157158169181
Jadual 1

(a)
Tentukan
(i) kuartil pertama
(ii) median
(iii) kuartil ketiga
(iv) julat antara kuartil
[4 markah]


(b) Jadual 2.1 menunjukkan bilangan patah perkataan yang ditaip oleh sekumpulan peserta di Bengkel Trengkas dan Kesetiausahaan dalam tempoh 5 minit.

Bilangan patah perkataanKekerapan
121 – 1256
126 – 1309
131 – 13513
136 – 14018
141 – 14514
146 – 15010
Jadual 2.1

Lengkapkan Jadual 2.2 di ruang jawapan 13(b).
Hitung sisihan piawai bagi data tersebut.
[6 markah]

Jawapan:
(b)
fTitik tengahfxx2fx2
6123
9128
13133
18138
14143
10148
Σ f = 70Σ fxΣ x2Σ fx2
Jadual 2.2


Penyelesaian:

142, 154, 157 (Q1), 158, 162, | 162, 168, 169 (Q3), 172, 183

(a)(i) kuartil pertama, Q1 = 157

(a)(ii) median= 162+162 2 =162

(a)(iii) kuartil ketiga, Q3 = 169

(a)(iv) julat antara kuartil = Q– Q= 169 – 157 = 12


(b)
fTitik tengahfxx2fx2
612373815 12990 774
91281 15216 384147 456
131331 72917 689229 957
181382 48419 044342 792
141432 00220 449286 286
101481 48021 904219 040
Σ f = 70Σ fx = 9 585Σ x2 = 110 599Σ fx2 = 1 316 305


Min, x ¯ = fx f   = 9 585 70   =136.9286 Sisihan piawai, σ = f x 2 f ( x ¯ ) 2 = 1 316 305 70 ( 136.9286 ) 2 = 54.9156 =7.41Leave a Comment