Soalan Percubaan Matematik SPM 2021 (Selangor), Kertas 2 – (Soalan 7 & 8)


Soalan 7:
Untuk soalan ini, beri semua jawapan anda dalam bentuk pecahan.
Apabila Ivan pergi ke pusat membeli-belah, kebarangkalian dia memakai topi ialah 5/8. Jika dia memakai topi, maka kebarangkalian dia memakai kasut sukan ialah 2/3. Jika dia tidak memakai topi, maka kebarangkalian dia memakai kasut sukan ialah 1/6.

(a) Rajah 4 di ruang jawapan menunjukkan semua kesudahan yang mungkin. Lengkapkan gambar rajah pokok di Rajah 4. [2 markah]


(b) Seterusnya, cari kebarangkalian bahawa Ivan memakai topi atau kasut sukan tetapi bukan kedua-duanya. [2 markah]


Penyelesaian:
(a)


(b)

kebarangkalian Ivan memakai topi atau kasut =P( Topi, tiada kasut sukan )+P( Tiada topi, kasut sukan ) =( 5 8 × 1 3 )+( 3 8 × 1 6 ) = 13 48


Soalan 8:
Firdaus berlatih untuk menyertai perlumbaan maraton. Dia berlatih mengikut rutin untuk berlari sejauh 32 km seminggu. Dia bercadang untuk menambahkan jarak larian D(x), dalam km, setiap minggu sebanyak 10% daripada jarak larian pada minggu sebelumnya, dengan keadaan x mewakili bilangan minggu latihan.
Terbitkan satu model matematik bagi jarak lariannya, D(x) melalui pemodelan matematik.
[4 markah]


Penyelesaian:

10%= 10 100 =0.1
D(x) = 32(1.1)x

MingguPengiraan (km)Jarak Larian (km)
132 + 32 × 0.1 = 32(1 + 0.1)3.2 (1.1)
232(1.1) + 32(1.1) × 0.1 = 32(1.1)(1 + 0.1)3.2 (1.1)2
332(1.1)2 + 32(1.1)2 × 0.1 = 32(1.1)2 (1 + 0.1)3.2 (1.1)3
432(1.1)3 + 32(1.1)3 × 0.1 = 32(1.1)3 (1 + 0.1)3.2 (1.1)4


Leave a Comment