Matematik SPM 2018, Kertas 2 (Soalan 11 & 12)

Soalan 9 (6 markah):Rajah 8 menunjukkan sektor OABC dan sektor ODE masing-masing dengan pusat sepunya O.Hitung(a) perimeter, dalam cm, seluruh rajah itu,(b) luas, dalam cm2, kawasan berlorek.Penyelesaian:(a) Perimeter seluruh Rajah =OP+PE+Arc DE+DC +Arc CBA+AO =10+5+( 50 o 360 o ×2× 22 7 ×15 )+5 +( 230 o 360 o ×2× 22 7 ×10 )+10 =30+ 275 21 + 2530 … Read moreMatematik SPM 2018, Kertas 2 (Soalan 11 & 12)

Matematik SPM 2018, Kertas 2 (Soalan 9 & 10)

Soalan 9 (5 markah):Rajah 7 menunjukkan graf jarak-masa bagi satu perjalanan sebuah kereta dari Kuala Lumpur ke Ipoh.(a) Nyatakan tempoh masa, dalam minit, pemandu itu berhenti rehat di Tapah.(b) Hitung laju, dalam kmj-1, kereta itu dari Kuala Lumpur ke Tapah.(c) Hitung purata laju, dalam kmj-1, kereta bagi keseluruhan perjalanan  itu.Penyelesaian:(a)1400 – 1345 = 15 minitPemandu … Read moreMatematik SPM 2018, Kertas 2 (Soalan 9 & 10)

Matematik SPM 2018, Kertas 2 (Soalan 7 & 8)

Soalan 7 (6 markah):Rajah 6 menunjukkan dua garis lurus, JK dan LM, dilukis pada suatu satah Cartes.Garis lurus KM adalah selari dengan paksi-x.Cari(a) Persamaan garis lurus KM,(b) Persamaan garis lurus LM,(c) nilai bagi k.Penyelesaian:(a)Persamaan garis lurus KM ialah y = 3(b) Diberi persamaan JK: 2y=4x+3 y=2x+ 3 2 Oleh itu,  m JK =2 m LM = m JK =2 y=mx+c … Read moreMatematik SPM 2018, Kertas 2 (Soalan 7 & 8)

Matematik SPM 2018, Kertas 2 (Soalan 5 & 6)

Soalan 5 (4 markah):Penyelesaian menggunakan kaedah matriks tidak dibenarkan untuk soalan ini.Rajah 5 menunjukkan kolam ikan berbentuk segi empat tepat dengan perimeter 62 m.Diberi bahawa panjang kolam adalah 3 kali lebar kolam itu.Hitung panjang, dalam m, kolam ikan itu.Penyelesaian:Diberi y + 4 = 3xy = 3x – 4 …………. (1)Perimeter = 622x + 2(y + … Read moreMatematik SPM 2018, Kertas 2 (Soalan 5 & 6)

Matematik SPM 2018, Kertas 2 (Soalan 3 & 4)

Soalan 3 (4 markah):Rajah 3 menunjukkan sebuah laluan taman berbentuk segi empat tepat. Terdapat 8 keping batu pemijak berbentuk bulat yang sama saiz dibina di laluan itu. Diberi luas laluan itu ialah 32 m2, cari diameter, dalam m, sekeping batu pemijak itu.Penyelesaian: Diberi luas laluan=32  m 2 =320000  cm 2 x( x+4 )=320000 x 2 +4x−320000=0 a=1, b=4, c=−320000 … Read moreMatematik SPM 2018, Kertas 2 (Soalan 3 & 4)