Matematik SPM 2018, Kertas 2 (Soalan 15 & 16)

Soalan 15 (12 markah):Anda tidak dibenarkan menggunakan kertas graf untuk menjawap soalan ini.(a) Rajah 11.1 menunjukkan sebuah pepejal berbentuk prisma dengan tapak segi empat tepat JKLM terletak pada suatu satah mengufuk. Permukaan MQRSTL ialah keratan rentas seragam prisma itu. Segi tiga STU dan segi tiga PQR adalah satah mengufuk. Tepi PJ, RS dan UK adalah tegak. … Read moreMatematik SPM 2018, Kertas 2 (Soalan 15 & 16)

Matematik SPM 2018, Kertas 2 (Soalan 13 & 14)

Soalan 14 (12 markah):Rajah 10 menunjukkan markah yang diperoleh sekumpulan 36 orang murid dalam suatu ujian Matematik.(a) Berdasarkan data pada Rajah 10, lengkapkan Jadual 3 di ruang jawapan.(b) Berdasarkan Jadual 3, hitung min anggaran markah bagi seorang murid.(c) Untuk ceraian soalan ini, gunakan kertas graf.Dengan menggunakan skala 2 cm kepada 5 markah pada paksi mengufuk … Read moreMatematik SPM 2018, Kertas 2 (Soalan 13 & 14)

Matematik SPM 2018, Kertas 2 (Soalan 11 & 12)

Soalan 11 (6 markah):Rajah 8 menunjukkan sektor OABC dan sektor ODE masing-masing dengan pusat sepunya O.Hitung(a) perimeter, dalam cm, seluruh rajah itu,(b) luas, dalam cm2, kawasan berlorek.Penyelesaian:(a) Perimeter seluruh Rajah =OP+PE+Arc DE+DC +Arc CBA+AO =10+5+( 50 o 360 o ×2× 22 7 ×15 )+5 +( 230 o 360 o ×2× 22 7 ×10 )+10 =30+ 275 21 + 2530 … Read moreMatematik SPM 2018, Kertas 2 (Soalan 11 & 12)

Matematik SPM 2018, Kertas 2 (Soalan 9 & 10)

Soalan 9 (5 markah):Rajah 7 menunjukkan graf jarak-masa bagi satu perjalanan sebuah kereta dari Kuala Lumpur ke Ipoh.(a) Nyatakan tempoh masa, dalam minit, pemandu itu berhenti rehat di Tapah.(b) Hitung laju, dalam kmj-1, kereta itu dari Kuala Lumpur ke Tapah.(c) Hitung purata laju, dalam kmj-1, kereta bagi keseluruhan perjalanan  itu.Penyelesaian:(a)1400 – 1345 = 15 minitPemandu … Read moreMatematik SPM 2018, Kertas 2 (Soalan 9 & 10)

Matematik SPM 2018, Kertas 2 (Soalan 7 & 8)

Soalan 7 (6 markah):Rajah 6 menunjukkan dua garis lurus, JK dan LM, dilukis pada suatu satah Cartes.Garis lurus KM adalah selari dengan paksi-x.Rajah 6Cari(a) persamaan garis lurus KM,(b) persamaan garis lurus LM,(c) nilai bagi k.Penyelesaian:(a)Persamaan garis lurus KM ialah y = 3(b) Diberi persamaan JK: 2y=4x+3 y=2x+ 3 2 Oleh itu,  m JK =2 m LM = m JK =2 … Read moreMatematik SPM 2018, Kertas 2 (Soalan 7 & 8)

Matematik SPM 2018, Kertas 2 (Soalan 5 & 6)

Soalan 5 (4 markah):Penyelesaian menggunakan kaedah matriks tidak dibenarkan untuk soalan ini.Rajah 5 menunjukkan kolam ikan berbentuk segi empat tepat dengan perimeter 62 m.Diberi bahawa panjang kolam adalah 3 kali lebar kolam itu.Hitung panjang, dalam m, kolam ikan itu.Penyelesaian:Diberi y + 4 = 3xy = 3x – 4 …………. (1)Perimeter = 622x + 2(y + … Read moreMatematik SPM 2018, Kertas 2 (Soalan 5 & 6)

Matematik SPM 2018, Kertas 2 (Soalan 3 & 4)

Soalan 3 (4 markah):Rajah 3 menunjukkan sebuah laluan taman berbentuk segi empat tepat. Terdapat 8 keping batu pemijak berbentuk bulat yang sama saiz dibina di laluan itu. Diberi luas laluan itu ialah 32 m2, cari diameter, dalam m, sekeping batu pemijak itu.Penyelesaian: Diberi luas laluan=32  m 2 =320000  cm 2 x( x+4 )=320000 x 2 +4x−320000=0 a=1, b=4, c=−320000 … Read moreMatematik SPM 2018, Kertas 2 (Soalan 3 & 4)