Matematik SPM 2018, Kertas 2 (Soalan 15 & 16)

Soalan 15 (12 markah):Anda tidak dibenarkan menggunakan kertas graf untuk menjawap soalan ini.(a) Rajah 11.1 menunjukkan sebuah pepejal berbentuk prisma dengan tapak segi empat tepat JKLM terletak pada suatu satah mengufuk. Permukaan MQRSTL ialah keratan rentas seragam prisma itu. Segi tiga STU dan segi tiga PQR adalah satah mengufuk. Tepi PJ, RS dan UK adalah tegak. … Read more

Matematik SPM 2018, Kertas 2 (Soalan 9 & 10)

Soalan 9 (5 markah):Rajah 7 menunjukkan graf jarak-masa bagi satu perjalanan sebuah kereta dari Kuala Lumpur ke Ipoh.(a) Nyatakan tempoh masa, dalam minit, pemandu itu berhenti rehat di Tapah.(b) Hitung laju, dalam kmj-1, kereta itu dari Kuala Lumpur ke Tapah.(c) Hitung purata laju, dalam kmj-1, kereta bagi keseluruhan perjalanan  itu.Penyelesaian:(a)1400 – 1345 = 15 minitPemandu … Read more

Matematik SPM 2018, Kertas 2 (Soalan 3 & 4)

Soalan 3 (4 markah):Rajah 3 menunjukkan sebuah laluan taman berbentuk segi empat tepat. Terdapat 8 keping batu pemijak berbentuk bulat yang sama saiz dibina di laluan itu. Diberi luas laluan itu ialah 32 m2, cari diameter, dalam m, sekeping batu pemijak itu.Penyelesaian: Diberi luas laluan=32  m 2 =320000  cm 2 x( x+4 )=320000 x 2 +4x−320000=0 a=1, b=4, c=−320000 … Read more