4.7 Matriks Songsang

4.7 Matriks Songsang 1.   Jika A ialah satu matriks segi empat sama, dan B ialah satu lagi matriks segi empat sama, dan A × B = B × A = I, maka matriks A adalah matriks songsang bagi matriks B dan sebaliknya. 2.  Matriks songsang bagi A ditulis sebagai A-1. 3.  Matriks songsang hanya wujud bagi … Read more