4.1 Matriks

4.1 Matriks 1.   Matriks ialah nombor-nombor yang disusun dalam baris dan lajur untuk membentuk satu tatasusunan segi empat tepat. 2.   Matriks pada umumnya ditulis dalam tanda kurungan. Misalnya, ( 2 0 3 1 )  ialah suatu matriks.   (A)   Menentukan billangan baris, bilangan lajur dan peringkat, sesuatu matriks 1.   Matriks yang mempunyai m baris dan n lajurs dikenali … Read more4.1 Matriks

4.3 Penambahan dan Penolakan Matriks

4.3 Penambahan dan Penolakan Matriks (A) Mengenal Pasti Dua Matriks yang boleh ditambah atau ditolak 1.   Dua matriks boleh ditambah atau ditolak jika kedua-dua matriks itu mempunyai peringkat yang sama. 2.  Penambahan atau penolakan dua matriks yang sama peringkat ialah pembentukan satu matriks yang unsur-unsurnya merupakan hasil tambah (atau hasil tolak) unsur-unsur sepadan dalam dua matriks itu. … Read more4.3 Penambahan dan Penolakan Matriks

4.8 Penyelesaian Persamaan Linear Serentak dengan Kaedah Matriks

4.8 Penyelesaian Persamaan Linear Serentak dengan Kaedah Matriks 1.   Dua persamaan linear serentak  boleh ditulis dalam bentuk persamaan matriks. Sebagai contoh, dalam persamaan linear serentak: ax + by = e cx + dy = f boleh ditulis dalam format persamaan matriks seperti berikut: ( a b c d ) ( x y ) = ( e … Read more4.8 Penyelesaian Persamaan Linear Serentak dengan Kaedah Matriks