2.10.5 Matriks, SPM Praktis (Soalan Panjang)Soalan 10:
Diberi bahawa matriks M ialah suatu  matriks 2 × 2 dengan keadaan
M( 2     1 1        3 )=( 1      0 0      1 ).
(a) Cari matriks M.
(b)  Tulis persamaan linear serentak berikut dalam bentuk matriks:
–2x + y = 10
x + 3= 9  
Seterusnya, dengan menggunakan kaedah matriks, hitung nilai x dan nilai y.
[6 markah]

Jawapan dan penyelesaian:
(a)
M= ( 2     1 1        3 ) 1   = 1 ( 2 )( 3 )( 1 )( 1 ) ( 3       1 1     2 )   = 1 7 ( 3       1 1     2 )   =( 3 7         1 7 1 7            2 7 )

(b)
( 2   1 1      3 )( x y )=( 10 9 ) ( x y )= 1 ( 2 )( 3 )( 1 )( 1 ) ( 3     1 1   2 )( 10 9 ) ( x y )= 1 7 ( 3×10+( 1 )( 9 ) 1×10+( 2 )( 9 ) ) ( x y )= 1 7 ( 21 28 ) ( x y )=( 3 4 ) x=3, y=4


Leave a Comment