2.9.2 Matriks, SPM Practis (Kertas 1)


2.9.2 SPM Practis (Kertas 1)

Soalan 7:
Diberi bahawa ( 3      x ) ( x 1 ) = ( 18 ) ,  cari nilai x.

Penyelesaian:
( 3      x ) ( x 1 ) = ( 18 )
[3 × x + x (–1)] = (18)
3xx = 18
2x = 18
x = 9

Soalan 8:
( 3 4 2 3 ) ( 5 2 ) =

Penyelesaian:
( 3 4 2 3 ) ( 5 2 ) = ( ( 3 ) ( 5 ) + ( 4 ) ( 2 ) ( 2 ) ( 5 ) + ( 3 ) ( 2 ) ) = ( 15 8 10 6 ) = ( 7 16 )Soalan 9:
( 2 4 3 4 0 1 ) ( 1 3 ) =

Penyelesaian:
Peringkat hasil darab dua matriks
= ( 3 × 2 ) ( 2 × 1 ) = ( 3 × 1 )

( 2 4 3 4 0 1 ) ( 1 3 ) = ( 2 ( 1 ) + 4 ( 3 ) ( 3 ) ( 1 ) + 0 ( 3 ) ( 4 ) ( 1 ) + 1 ( 3 ) ) = ( 2 12 3 + 0 4 3 ) = ( 10 3 1 )Soalan 10:
( 1      1       2 ) ( 5 1 3 2 0 4 ) =

Penyelesaian:
Peringkat hasil darab dua matriks
= ( 1 × 3 ) ( 3 × 2 ) = ( 1 × 2 )

( 1      1       2 ) ( 5 1 3 2 0 4 ) =
= (1×5 + (–1)(–3) + (2)(2)  1×1 + (–1)(0) + (2)(4))
= (5 + 3 + 4   1 + 0 + 8)
= (12   9)


1 thought on “2.9.2 Matriks, SPM Practis (Kertas 1)”

Leave a Comment