Matematik SPM 2017, Kertas 2 (Soalan 10)

 

Soalan 10 (6 markah):
(a) Rajah 5.1 menunjukkan sebuah roda “Ferris”. Jarak antara titik L dan titik M ialah 18 m.

 

Rajah 5.1

Hitung bilangan pusingan lengkap minimum yang diperlukan untuk meliputi jarak pergerakan membulat sejauh 600 m.


(b)
Rajah 5.2 menunjukkan satu piza bersaiz besar dan dua piza bersaiz kecil.
Anggapkan semua piza adalah berbentuk bulat dengan permukaan rata.

Rajah 5.2

Menggunakan

π= 22 7

, hitung bahagian piza bersaiz besar yang bersamaan dengan dua piza bersaiz kecil.


Penyelesaian:
(a)

Diameter=18 m Jajari=9 m Lilitan=2πj            =2× 22 7 ×9 m            = 396 7  m 396 7 ×pusingan( P )=600 m P=600× 7 396 P= 350 33  pusingan P=10 20 33 Maka, pusingan minimum yang  diperlukan=10.

 


(b)

Jejari piza besar=14 cm Luas permukaan piza besar =π j 2 = 22 7 × ( 14 cm ) 2 = 22 7 ×196  cm 2 =616  cm 2 Jejari piza kecil=7 cm Luas permukaan piza kecil =π j 2 = 22 7 × ( 7 cm ) 2 = 22 7 ×49  cm 2 =154  cm 2 Luas 2 piza kecil=2×154  cm 2                            =308  cm 2 Nisbah luas 1 piza besar : 2 piza kecil 616 : 308 616 2  : 308 308 : 308 Maka,  1 2 piza besar=2 piza kecil

Leave a Comment