Matematik SPM 2017, Kertas 2 (Soalan 15 & 16)

Soalan 15 (12 markah):Anda tidak dibenarkan menggunakan kertas graf untuk menjawap soalan ini.(a) Rajah 9.1 menunjukkan dua buah pepejal berbentuk prisma tegak dicantumkan pada satah tegak EGLK. Satah JKL dan MNP masing-masing ialah keratan rentas seragam prisma HEGLJK dan prisma EFGMNP. Tapak EFGH ialah sebuah segi empat tepat yang terletak pada suatu satah mengufuk. Tepi … Read moreMatematik SPM 2017, Kertas 2 (Soalan 15 & 16)

Matematik SPM 2017, Kertas 2 (Soalan 13 & 14)

Soalan 13 (12 markah):(a) Rajah 7.1 menunjukkan K (5, 1) dilukis pada suatu satah Cartes.Rajah  7.1Penjelmaan T ialah translasi ( −3  4 ) Penjelmaan P ialah pantulan pada garis lurus y = 2.Nyatakan koordinat imej bagi titik K di bawah setiap penjelmaan berikut:(i) T2,(ii) TP.(b) Rajah 7.2 menunjukkan dua pentagon KLMNP dan QRSTU dilukis pada … Read moreMatematik SPM 2017, Kertas 2 (Soalan 13 & 14)

Matematik SPM 2017, Kertas 2 (Soalan 11 & 12)

Soalan 11 (6 markah):Rajah 6 menunjukkan graf jarak-masa bagi Ursula, Janet dan Maria dalam acara larian 100 m.Rajah 6(a) Siapa yang memenangi perlumbaan itu?(b) Semasa perlumbaan, Ursula tergelincir dan terjatuh. Selepas itu, dia meneruskan lariannya. Nyatakan tempoh masa, dalam saat, sebelum Ursula meneruskan lariannya.(c) Semasa perlumbaan, Janet tercedera dan dia berhenti berlari.Nyatakan jarak Janet, dalam … Read moreMatematik SPM 2017, Kertas 2 (Soalan 11 & 12)

Matematik SPM 2017, Kertas 2 (Soalan 9 & 10)

Soalan 9 (6 markah):Sebuah beg mengandungi lima keping kad berlabel dengan huruf  I, J, K, M dan U.Sekeping kad dipilih secara rawak daripada beg itu dan hurufnya dicatat. Tanpa dikembalikan, sekeping lagi kad dipilih secara rawak daripada beg itu dan hurufnya juga dicatat.(a) Lengkapkan ruang sampel di ruang jawapan.(b) Dengan menyenaraikan semua kesudahan peristiwa yang … Read moreMatematik SPM 2017, Kertas 2 (Soalan 9 & 10)

Matematik SPM 2017, Kertas 2 (Soalan 7 & 8)

Soalan 7 (5 markah):Semasa hari sukan sekolah, murid menggunakan kupon untuk membeli makanan dan minuman.Ali dan Larry masing-masing telah membelanjakan RM31 dan RM27. Ali membeli 2 kupon makanan dan 5 kupon minuman manakala Larry membeli 3 kupon makanan dan 1 kupon minuman.Menggunakan kaedah matriks, hitung harga, dalam RM, bagi satu kupon makanan dan bagi satu … Read moreMatematik SPM 2017, Kertas 2 (Soalan 7 & 8)

Matematik SPM 2017, Kertas 2 (Soalan 3 & 4)

Soalan 3 (4 markah):Rajah 2 menunjukkan sebuah gabungan pepejal yang terbentuk daripada cantuman sebuah sukuan silinder dan sebuah prisma tegak pada satah segi empat tepat EFGH. Trapezium ABGF dan sukuan bulatan FGK adalah keratan rentas seragam pepejal itu.Menggunakan  π= 22 7 , hitung isi padu, dalam  cm3, gabungan pepejal itu.Penyelesaian: Isipadu FGK = 1 4 ( … Read moreMatematik SPM 2017, Kertas 2 (Soalan 3 & 4)