4.7.4 Penaakulan Matematik, SPM Praktis (Kertas 2)

Soalan 8:(a) Nyataka sama ada ayat berikut ialah suatu pernyataan atau bukan pernyataan. x + 7 = 9(b) Lengkapkan pernyataan majmuk di bawah dengan menulis perkataan ‘atau’ atau ‘dan’ untuk membentuk satu pernyataan benar.23 = 6 …… 5 × 0 = 0(c) Tulis Premis 2 untuk melengkapkan hujah berikut:Premis 1: Semua segi tiga sama kaki … Read more4.7.4 Penaakulan Matematik, SPM Praktis (Kertas 2)

4.7.3 Penaakulan Matematik, SPM Praktis (Kertas 2)

4.7.3 Penaakulan Matematik, SPM Praktis (Kertas 2) Soalan 6: (a)  Lengkapkan ayat matematik yang berikut dengan menulis simbol > atau <. (i) 53____ 20 ialah satu pernyataan palsu. (ii) –3 ____ –10 ialah satu pernyataan benar. (b)  Lengkapkan kesimpulan dalam hujah berikut:   Premis 1 : Jika  n 1 2 = n , maka  4 1 2 = 4 =2.     Premis 2 :  … Read more4.7.3 Penaakulan Matematik, SPM Praktis (Kertas 2)

4.7.2 Penaakulan Matematik, SPM Praktis (Kertas 2)

4.7.2 Penaakulan Matematik, SPM Praktis (Kertas 2) Soalan 4: (a)  Gabungkan dua pernyataan yang berikut supaya menjadi satu pernyataan yang benar. Pernyataan 1: (– 3)2 = 9 Pernyataan 2: –3 (3) = 19 (b)  Lengkapkan premis dalam hujah berikut : Premis 1: _____________________ Premis 2: x ialah gandaan bagi 25. Kesimpulan: x boleh dibahagi dengan … Read more4.7.2 Penaakulan Matematik, SPM Praktis (Kertas 2)

4.7.1 Penaakulan Matematik, SPM Praktis (Kertas 2)

4.7.1 Penaakulan Matematik, SPM Praktis (Kertas 2) Soalan 1: (a)  Nyatakan sama ada setiap pernyataan berikut adalah benar atau palsu. (i)  2 4 =16  dan  12÷ 27 3 =3.   (ii) 17 ialah nombor perdana atau nombor genap. (b)  Lengkapkan pernyataan, di ruang jawapan, untuk membentuk satu pernyataan yang benar dengan menggunakan pengkuantiti ‘semua’ atau ‘sebilangan’. (c)  … Read more4.7.1 Penaakulan Matematik, SPM Praktis (Kertas 2)

4.6 Deduksi dan Aruhan

4.6 Deduksi dan Aruhan (A)  Penaakulan Secara Deduksi dan Secara Aruhan 1.   Deduksi adalah suatu process membuat kesimpulan khusus berdasarkan pernyataan yang umum. 2.   Aruhan adalah suatu process membuat kesimpulan umum berdasarkan kes-kes khusus.   Tip Matematik 1.   Pernyataan umum  →  Kesimpulan khusus  → Deduksi 2.   Kes-kes khusus  →  Kesimpulan umum  →  Aruhan Contoh: Tentukan sama ada sesuatu … Read more4.6 Deduksi dan Aruhan

4.5.1 Hujah (Contoh Soalan)

4.5.1 Hujah (Contoh Soalan) Soalan 1: Lengkapkan kesimpulan bagi hujah yang berikut: Premis 1: Semua poligon sekata mempunyai sisi sama Premis 2: ABCD ialah satu polygon sekata. Kesimpulan: Penyelesaian: Kesimpulan: ABCD mempunyai sisi sama. Soalan 2: Lengkapkan kesimpulan bagi hujah yang berikut: Premis 1: Jika m > 4, maka 2m > 8. Premis 2: 2m < … Read more4.5.1 Hujah (Contoh Soalan)

4.5 Hujah

4.5 Hujah (A) Premis dan Kesimpulan 1.   Penghujahanialah process membuat suatu kesimpulan berdasarkan beberapa pernyataan yang diberi. 2.  Pernyataan yang diberi itu dinamakan premis. 3.  Suatu hujahadalah terdiri daripada premis dan kesimpulan. Contoh 1: Kenal pasti premis dan kesimpulan dalam hujah yang berikut. (a)  Satu pentagon mempunyai 5 sisi. ABCDE adalah satu pentagon. Maka, ABCDE … Read more4.5 Hujah

4.3.1 Operasi ke atas Pernyataan (Contoh Soalan)

4.3.1 Operasi ke atas Pernyataan (A) Menafikan suatu pernyataan dengan menggunakan perkataan ‘bukan’ atau ‘tidak’. 1.   Penafian suatu pernyataan ialah satu proses yang menukar kebenaran pernyataan itu, iaitu, menukar pernyataan yang benar kepada palsudan sebaliknya dengan menggunakan perkataan ‘bukan’ atau ‘tidak’. Contoh 1: Tukarkan nilai kebenaran bagi pernyataan yang diberi menggunakan perkataan ‘tidak’ atau ‘bukan’. (a)  … Read more4.3.1 Operasi ke atas Pernyataan (Contoh Soalan)