3.7.3 Penaakulan Matematik, SPM Praktis (Kertas 2)


3.7.3 Penaakulan Matematik, SPM Praktis (Kertas 2)

Soalan 6:
(a)  Lengkapkan ayat matematik yang berikut dengan menulis simbol > atau <.
(i) 53____ 20 ialah satu pernyataan palsu.
(ii) –3 ____ –10 ialah satu pernyataan benar.


(b)  Lengkapkan kesimpulan dalam hujah berikut:
  Premis 1 : Jika  n 1 2 = n , maka  4 1 2 = 4 =2.     Premis 2 :  n 1 2 = n   Kesimpulan : _____________________   


(c)  Buat satu kesimpulan umum secara aruhan bagi urutan nombor 10, 35, 70, … yang
mengikut pola berikut.
10 = 5 (2)2 – 10
35 = 5 (3)2 – 10
70 = 5 (4)2 – 10
…. = ………..Penyelesaian
:
(a)(i) 53   <    20 ialah satu pernyataan palsu.
(a)(ii) –3     >   –10 ialah satu pernyataan benar.
(b) Kesimpulan : 4 1 2 = 4 = 2  
(c)  5 (n + 1)2 – 10, dengan keadaan n = 1, 2, 3, …


Soalan 7:
(a)(i) Nyatakan sama ada pernyataan majmuk berikut adalah benar atau palsu.
3 + 3 = 9 atau   3 × 3 = 9
(a)(ii) Tentukan sama ada akas berikut adalah benar atau palsu.
jika x > 3, maka x > 7
(b) Tulis Premis 2 untuk melengkapkan hujah berikut:
Premis 1: Jika y = mx + 5 ialah persamaan linear, maka m ialah kecerunan bagi garis lurus itu.
Premis 2: _____________________
Kesimpulan: 2 ialah kecerunan bagi garis lurus itu.

(c) Sudut yang dicangkum di pusat sebuah poligon sekata yang mempunyai n sisi ialah  360 o n .
Buat satu kesimpulan secara deduksi bagi sudut yang dicangkum di pusat sebuah poligon sekata yang mempunyai 5 sisi.Penyelesaian:
(a)(i) Benar
(a)(ii) Akas adalah benar

(b) Premis 2: y = 2x + 5 ialah satu persamaan linear

(c)
Sudut yang dicangkum di pusat sebuah pentagon sekata = 360 o n = 360 o 5 = 72 o

Leave a Comment