1.5.3 SPM Praktis (Soalan Panjang)


Soalan 9:
Selesaikan persamaan kuadratik berikut:
4x (x + 4) = 9 + 16x

Penyelesaian:
4x( x+4 )=9+16x 4 x 2 +16x=9+16x    4 x 2 9=0 ( 2x ) 2 3 2 =0 ( 2x+3 )( 2x3 )=0 2x+3=0  atau  2x3=0  2x=3 2x=3    x= 3 2  x= 3 2    


Soalan 10:
Selesaikan persamaan kuadratik berikut:
(x + 2)2 = 2x + 7

Penyelesaian:
( x+2 ) 2 =2x+7 x 2 +4x+4=2x+7 x 2 2x3=0 ( x+1 )( x3 )=0 x+1=0  atau  x3=0  x=1 x=3


Soalan 11:
Selesaikan persamaan kuadratik berikut:
2 3x5 = x 3x1

Penyelesaian:
   2 3x5 = x 3x1  2( 3x1 )=x( 3x5 )   6x+2=3 x 2 5x 3 x 2 5x+6x2=0  3 x 2 +x2=0    ( 3x2 )( x+1 )=0 3x2=0  atau  x+1=0  3x=2   x=1    x= 2 3  x=1


Soalan 12:
Selesaikan persamaan kuadratik berikut:
5x+3 x 2 12x =6

Penyelesaian:
5x+3 x 2 12x =6 5x+3 x 2 =612x 3 x 2 +5x+12x6=0 3 x 2 +17x6=0 ( 3x1 )( x+6 )=0 3x1=0  atau  x+6=0  3x=1   x=6    x= 1 3  x=6

3 thoughts on “1.5.3 SPM Praktis (Soalan Panjang)”

Leave a Comment