5.3 Ubahan Tercantum

5.3 Ubahan Tercantum (A) Mewakili suatu ubahan tercantum dengan menggunakan simbol ‘α’ 1.   Jika satu pemboleh ubah berubah secara langsung dan/atau secara songsang dengan pemboleh ubah yang lain, hubungan ini dikenali sebagai ubahan tercantum. 2.  ‘y berubah secara langsung dengan x dan z’ ditulis sebagai y α xz. 3.  ‘y berubah secara langsung dengan x dan secara songsang … Read more5.3 Ubahan Tercantum

5.1.1 Ubahan Langsung (Bahagian 1)

5.1.1 Ubahan Langsung (Bahagian 1) (A) Menentukan sama ada suatu kuantiti berubah secara langsung terhadap kuantiti yang lain 1.  Jika suatu kuantiti y berubah secara langsung dengan suatu kuantiti x, (a)  y bertambah apabila x bertambah (b)  y berkurung apabila x berkurung 2. Suatu kuantiti y berubah secara langsung dengan suatu kuantiti x jika dan hanya jika … Read more5.1.1 Ubahan Langsung (Bahagian 1)