9.3.4 Trigonometri II, SPM Praktis (Kertas 1)

9.3.4 Trigonometri II, SPM Praktis (Kertas 1) Soalan 10: Antara graf berikut, yang manakah mewakili graf y = kos 2x? Penyelesaian: Jawapan: C Soalan 11: Antara graf berikut, yang manakah mewakili graf y = kos x for 0o ≤ x ≤ 180o? Penyelesaian: Jawapan: D Soalan 12: Graf manakah yang mewakili sebahagian daripada y = … Read more9.3.4 Trigonometri II, SPM Praktis (Kertas 1)

9.1.2 Nilai Sinus, Kosinus dan Tangen bagi Sesuatu Sudut (Bahagian 2)

9.1.2 Nilai Sinus, Kosinus dan Tangen bagi Sesuatu Sudut (Bahagian 2) (D) Sudut khusus 30o, 45o, 60o (E) Mencari sudut di antara 0o dengan 360o apabila nilai sin θ, kos θ atau tan θ diberi 1.  Jika nilai sin θ, kos θ atau tan θ diberi dan 0o< θ < 360o, nilai θ dapat dicari … Read more9.1.2 Nilai Sinus, Kosinus dan Tangen bagi Sesuatu Sudut (Bahagian 2)

9.1.1 Nilai Sinus, Kosinus dan Tangen bagi Sesuatu Sudut (Bahagian 1)

9.1.1 Nilai Sinus, Kosinus dan Tangen bagi Sesuatu Sudut (Bahagian 1) (A) Sinus, kosinus dan tangen untuk segitiga sudut tegak     sinθ= sisi bertentangan hipotenus        kos θ= sisi bersebelahan hipotenus    tan θ= sisi bertentangan sisi bersebelahan (B) Nilai sin θ, kos θ dan tan θ dalam sukuan pertama dalam bulatan unit Dalam sukuan I, P adalah satu titik yang terletak … Read more9.1.1 Nilai Sinus, Kosinus dan Tangen bagi Sesuatu Sudut (Bahagian 1)