6.3.2 Nisbah dan Graf Fungsi Trigonometri, SPM Praktis (Soalan Pendek)


Soalan 4:


Dalam rajah di atas, WZY ialah satu garis lurus. ∠XYZ = 90o, ∠XWZ = 30dan WZ = XZ = 30cm. Cari panjang XY.


Penyelesaian:
WXZ = ∠XWZ = 30o
Maka ∠XZY = 30o + 30o = 60o
sin X Z Y = X Y X Z sin 60 o = X Y 30

XY= sin 60o × 30
XY = 25.98cm


Soalan 5:
 

Dalam rajah di atas, PQS ialah satu segitiga bersudut tegak. Diberi bahawa SR = 6cm, PQ = 12 cm dan 5SR = 2PS. Cari nilai cos α dan tan β.


Penyelesaian:
5SR=2PS PS= 5 2 SR PS= 5 2 ( 6 ) PS=15 cm kosα= PQ PS kosα= 12 15 = 4 5


Dalam ∆ PQS, guna Teori Pythagoras,
QS= P S 2 P Q 2 QS= 15 2 12 2 =9 cm tanβ=tanPSQ 90 <β< 180 (dalam sukuan II),  tanβ is negatif tanβ= PQ QS tanβ= 12 9 = 4 3


Soalan 6:
 

Dalam rajah di atas, ADC ialah satu garis lurus, sin q = 3 5 dan tan p = 1 2 . Hitung jarak AC.


Penyelesaian:
Diberi sin q = B D A B = 3 5 B D 30 = 3 5 B D = 3 5 × 30 B D = 18 c m

Dalam ∆ ABD, guna Teori Pythagoras,
AD= A B 2 B D 2 AD= 30 2 18 2 =24 cm Given tan p= BD DC = 1 2 18 DC = 1 2 DC=36 cm

Oleh itu, jarak AC = 24 + 36 = 60cm

Leave a Comment