Soalan Percubaan Matematik SPM 2021 (Kelantan), Kertas 2 – Soalan 14


Soalan 14 (10 markah):
Pada tahun 2020, Encik Fariss dan isterinya mendapat gaji tahunan sebanyak RM 79 450 dan RM 56 540 . Mereka masing-masing telah mendermakan RM 645 kepada badan kebajikan yang diluluskan oleh kerajaan. Jadual 3 di bawah menunjukkan taksiran cukai bersama dan taksiran cukai berasingan yang hendak dituntut oleh Encik Fariss dan isterinya, manakala Jadual 4 menunjukkan Banjaran Pendapatan Bercukai.

PerkaraTaksiran Cukai BersamaTaksiran Cukai Perasingan

Suami dan IsteriSuamiIsteri
Jumlah PendapatanRM 135 990RM 79 450RM 56 540
Pengecualian cukaiRM 1 290RM 645RM 645
Pelepasan Cukai
IndividuRM 9 000RM 9 000RM 9 000
Gaya hidup (had RM 2 500)RM 2 500RM 3 150RM 2 800
Insurans hayat (had RM 7 000)RM 7 000RM 8 688RM 6 969
Insurans Perubatan (had RM 3 000)RM 3 000RM 4 550RM 2 955
Bayaran Zakat PendapatanRM 900RM 800RM 100
Jadual 3Banjaran Pendapatan Bercukai (RM)Pengiraan (RM)Kadar (%)Cukai (RM)
20 001 – 35 00020 000 pertama
15 000 berikutnya
3150
1 200
50 001 – 70 00050 000 pertama
20 000 berikutnya
141 800
2 800
100 001 – 250 000100 000 pertama
150 000 berikutnya
2410 900
36 000

Jadual 4

Hitung jumlah cukai pendapatan bagi Encik Fariss dan isterinya dengan menggunakan cara taksiran cukai bersama dan taksiran cukai berasingan. Seterusnya nyatakan antara taksiran cukai bersama dan taksiran cukai berasingan, yang manakah lebih sesuai digunakan oleh Encik Fariss dan isterinya.Penyelesaian:

PerkaraTaksiran Cukai BersamaTaksiran Cukai Perasingan

Suami dan IsteriSuamiIsteri
Jumlah PendapatanRM 135 990RM 79 450RM 56 540
Pengecualian cukai– RM 1 290– RM 645– RM 645
Pelepasan Cukai
Individu– RM 9 000– RM 9 000– RM 9 000
Gaya hidup (had RM 2 500)– RM 2 500– RM 2 500– RM 2 500
Insurans hayat (had RM 7 000)– RM 7 000– RM 7 000– RM 6 969
Insurans Perubatan (had RM 3 000)– RM 3 000– RM 3 000– RM 2 955
Pendapatan BercukaiRM 113 200RM57 305RM 34 471
Cukai dasarRM 10 900RM 1 800RM 150
Cukai atas bakiBaki = 113 200 – 100 000 = 13 200

RM 13 200 × 24% = RM 3 168
Baki = 57 305 – 50 000 = 7 305

RM 7 305 × 14% = RM 1 022.70
Baki = 34 471 – 20 000 = 14 471

RM 14 471 × 3% = RM 434.13
Rebat cukai– RM 0– RM 0– RM 400 (Pendapatan bercukai ≤ RM 35 000)
Cukai pendapatan yang perlu dibayarRM 10 900 + RM 3 168 – RM 900 (Zakat) = RM 13 168RM 1 800 + RM 1 022.70 – RM 800 (Zakat) = RM 2 022.70RM 150 + RM 434.13 – RM 100 (Zakat) – RM 400 = RM 84.13
Cukai pendapatan yang perlu dibayar di bawah cukai taksiran bersama = RM 13 168

Jumlah cukai pendapatan yang perlu dibayar di bawah cukai taksiran berasingan = RM 2 022.70 + RM 84.13 = RM 2 106.83

Maka, taksiran cukai berasingan adalah lebih sesuai digunakan oleh Encik Fariss dan isterinya.

Leave a Comment