Soalan Percubaan Matematik SPM 2021 (Kelantan), Kertas 2 – Soalan 13


Soalan 13:
Jadual 2 menunjukkan laju dan masa bagi satu zarah dalam tempoh 12 saat.

Laju (ms-1)0151530
Masa (s)02610
(a) Berdasarkan Jadual 2, lukis graf laju-masa pada rajah di ruang jawapan. [2 markah]

(b) Berdasarkan graf yang dilukis pada rajah di ruang jawapan, nyatakan :
(i) Laju seragam, dalam ms-1, zarah itu [1 markah]
(ii) Tempoh masa dalam saat, zarah bergerak dalam laju seragam [1 markah]

(c) hitung kadar perubahan laju dalam ms-2, dalam tempoh 4 saat terakhir. [2 markah]

(d) Hitung purata laju, dalam ms-1 bagi zarah itu dalam 10 saat. [3 markah]

Jawapan:
(a)


Penyelesaian:
(a)


(b)(i)
Laju seragam adalah laju tidak berubah pada graf laju lawan masa, maka laju seragam ialah 15 ms-1.

(b)(ii)
Tempoh masa zarah bergerak dalam laju seragam = 6 – 2 = 4 saat 

(c)

Kadar perubahan laju dalam tempoh 4 saat terakhir = kecerunan graf dalam tempoh 4 saat terakhir = y 2 y 1 x 2 x 1 = 3015 106 = 15 4  ms -2  atau 3.75  ms -2


(d)

Purata laju= Jumlah jarak Jumlah masa Graf laju lawan masa: Luas di bawah graf=Jarak yang dilalui Maka, purata laju = luas segi tiga + luas segi empat + luas trapizium 10 = [ 1 2 ( 2 )( 15 ) ]+( 62 )( 15 )+ 1 2 ( 15+30 )( 106 ) 10 = 15+60+90 10 =16.5  ms -1

Leave a Comment