Matematik SPM 2019, Kertas 2 (Soalan 7 & 8)


Soalan 7:
Rajah 3 menunjukkan garis lurus PR, SQ, QT dan ST, dilukis pada suatu satah Cartes. Diberi bahawa PR dan ST adalah selari dan SQ = QT = 10 unit.
Rajah 3

Cari persamaan garis lurus
PR.


Penyelesaian:
Q=( x, 8 ) SQ=10 [ x( 2 ) ] 2 + 8 2 =10 ( x+2 ) 2 +64=100 ( x+2 ) 2 =36 x+2= 36 x+2=±6 x=4   atau    x=8 Q=( 4, 8 )

QT=10 unit T=( 4+10, 8 ) T=( 14, 8 ) Kecerunan ST= 80 14( 2 ) = 8 16 = 1 2

m PR = m ST = 1 2 ( 4, 5 ):x=4, y=5 y 1 =m x 1 +c 5= 1 2 ( 4 )+c 5=2+c c=7 Persamaan garis lurus PR y= 1 2 x+7


Soalan 8:
Rajah 4 menunjukkan grafjarak-masa bagiperjalanan Rina dengan kereta api dari Rawang ke
Serdang.
Rajah 4

(a)(i) Diberi bahawa laju kereta api dari Kuang ke Serdang ialah 1.25 km min-1.
Cari nilai t.      [2 markah]
(ii) Berapa lama masa, dalam minit, diambil untuk sampai Serdang dari Kuang? [1 markah]

(b) Hitung purata laju, dalam km j-1, kereta api itu bagi keseluruhan perjalanan. [2 markah].


Penyelesaian:
(a)(i)
Laju= Jarak Masa =1.25  km min 1 ( 4010 ) km t11 =1.25 30 1.25 =t11 t11=24        t=35

(a)(ii)
Masa diambil = t – 11
= 35 – 11
= 24 minit

(b)
Purata laju= Jumlah jarak Jumlah masa                   = 40 km 35 60  j                   =68.57  kmj 1

Leave a Comment