Matematik SPM 2019, Kertas 2 (Soalan 4 & 5)


Soalan 4:
Rajah 2 pada ruang jawapan menunjukkan pintu berbentuk segi empat tepat dengan tinggi 2.5 m dan lebar 1 m. Jarak di antara P dan Q ialah 1.2 m.

(a) Pada Rajah 2 di ruang jawapan, tandakan sudut di antara pintu dengan dinding. [1 markah]

(b) Seterusnya, hitung sudut bukaan pintu. [3 markah]

Jawapan:


Penyelesaian:
(b)

sinx= 0.6 1      x= 36 o 52 Sudut bukaan pintu=x+x                               = 36 o 52+ 36 o 52                               = 73 o 44


Soalan 5:
Sebuah kilang perabot mengedarkan kerusi plastik dan kerusi kayu kepada pembekal A dan pembekal B. Pembekal A menerima 4 kontena kerusi plastik dan 3 kontena kerusi kayu, dengan jumlah 290 kerusi. Pembekal B menerima 5 kontena kerusi plastik dan 7 kontena kerusi kayu, dengan jumlah 460 kerusi.
Menggunakan kaedah matriks, cari bilangan kerusi plastik dan bilangan kerusi kayu dalam setiap kontena.            [5 markah]


Penyelesaian:
x = Bilangan kerusi plastik dalam kontena
y = Bilangan kayu plastik dalam kontena

4x+3y=290 ………….. (1) 5x+7y=460 …………… (2) ( 4      3 5      7 )( x y )=( 290 460 )                ( x y )= 1 2815 ( 7    3 5     4 )( 290 460 )                ( x y )= 1 13 ( ( 7 )( 290 )+( 3 )( 460 ) ( 5 )( 290 )+( 4 )( 460 ) )                ( x y )= 1 13 ( 20301380 1450+1840 )                ( x y )=( 50 30 ) x=50 dan y=30

Maka, bilangan kerusi plastik dalam kontena = 50
Bilangan kayu plastik dalam kontena = 30

Leave a Comment