Matematik SPM 2017, Kertas 2 (Soalan 1 & 2)


Soalan 1 (3 markah):
Gambar rajah Venn di ruang jawapan menunjukkan set P, set Q dan set R dengan keadaan set semesta ξ = P U Q U R.
Pada rajah di ruang jawapan, lorek set
(a) P’,
(b) (PQ) U R

Jawapan:Penyelesaian:
(a)(b)

Soalan 2 (3 markah):
Rajah 1 menunjukkan prisma tegak dengan tapak segi empat tepat EFGH di atas satah mengufuk. Segi tiga FGS adalah keratan rentas seragam prisma itu. GS dan HR adalah sisi tegak.


(a)
Namakan sudut di antara satah EFSR dan satah EFGH.
(b) Seterusnya, hitung sudut di antara satah EFSR dan satah EFGH.


Penyelesaian:
(a)
Sudut di antara satah EFSR dengan satah EFGH
= ∠REH atau ∠SFG

(b)
kosSFG= 1.5 cm 4.5 cm kosSFG= 1 3 SFG= 70.53 o


Leave a Comment