Matematik SPM 2016, Kertas 2 (Soalan 3 & 4)


Soalan 3 (4 markah):
Hitung nilai x dan nilai y yang memuaskan persamaan linear serentak berikut:
2x + y = 8
x + 4y = 5

Penyelesaian:
2x+y=8 …………… ( 1 ) x+4y=5  …………… ( 2 ) ( 2 )×2:   2x+8y=10  …………… ( 3 ) ( 1 )+( 3 ):   y+8y=8+10 9y=18 y= 18 9 y=2 Dari ( 1 ): 2x+2=8 2x=82 2x=6 x= 6 2 x=3 x=3, y=2


Soalan 4 (4 markah):
Rajah 4 menunjukkan satu papan tanda yang diletakkan oleh seorang tukang cuci di hadapan tandas.

Diberi bahawa SP = SU = RQ = RT = 90 cm dan puncak papan tanda itu, SR, adalah 40 cm tegak di atas lantai mengufuk.
(a) Namakan sudut di antara satah PQRS dan satah UTRS.
(b) Seterusnya, hitung sudut itu.


Penyelesaian:
(a)
Sudut di antara satah PQRS dan satah UTRS ialah ∠QRT.

(b)

kos x= 40 90 x= 63 o 37 QRT= 63 o 37+ 63 o 37    = 127 o 14

1 thought on “Matematik SPM 2016, Kertas 2 (Soalan 3 & 4)”

Leave a Comment