Matematik SPM 2016, Kertas 2 (Soalan 1 & 2)


Soalan 1 (3 markah):
Pada graf di ruang jawapan, lorek rantau yang memuaskan ketiga-tiga ketaksamaan y ≥ –3x + 6, y > x + 1 dan y ≤ 5.

Jawapan:


Penyelesaian:


Soalan 2 (4 markah):
Selesaikan persamaan kuadratik berikut:
2 3x5 = x 3x1

Penyelesaian:
2 3x5 = x 3x1 2( 3x1 )=x( 3x5 ) 6x+2=3 x 2 5x 3 x 2 5x+6x2=0 3 x 2 +x2=0 ( 3x2 )( x+1 )=0 3x2=0  atau  x+1=0 x= 2 3  atau  x=1

Leave a Comment