5.3c Menyatakan Koordinat-koordinat Imej bagi suatu Titik di bawah Gabungan Dua

5.3c Menyatakan Koordinat-koordinat Imej bagi suatu Titik di bawah Gabungan Dua

1.  Koordinat-koordinat bagi imej satu titik, K, di bawah suatu gabungan penjelmaan AB, boleh ditentukan dengan langkah-langkah berikut:
Step 1: Menentukan koordinat-koordinat K’, imej bagi K, di bawah penjelmaan pertama, B.
Step 2: Menentukan koordinat-koordinat K”, imej bagi K’, di bawah penjelmaan kedua, AK” ialah imej bagi K, di bawah gabungan penjelmaan AB.

Contoh:
T, P, R dan E adalah empat penjelmaan yang ditakrifkan seperti berikut:
= pantulan pada paksi-y.
= Putaran 90o ikut arah jam pada asalan.
= Satu pembesaran pada asalan dengan faktor skala 3.

Cari koordinat-koordinat bagi imej titik A (3, –2) di bawah setiap gabungan penjelmaan berikut.
(a) TT  
(b) PT
(c) ET 
(d) ER
(e) EP
 

Penyelesaian:
(a)

A(3, –2) → TA’(–1, 1) → TA”(–5, 4).

(b)

 
A(3, –2) → TA’(–1, 1) → PA”(1, 1).


(c)

A(3, –2) → TA’(–1, 1) → EA”( –3, 3).

(d)

A(3, –2) → RA’(–2, 3) → EA”( –6, –9).

(e)

A(3, –2) → PA’(–3, –2) → EA”( –9, –6).

1 thought on “5.3c Menyatakan Koordinat-koordinat Imej bagi suatu Titik di bawah Gabungan Dua”

  1. Cikgu,maaf nak bertanya,boleh saya tahu, kenapa bila mencari penjelmaan AB,kita akan selesaikan dulu B kemudian A.

Leave a Comment