2.3.1 Penambahan dan Penolakan Matriks (Contoh Soalan)


2.3.1 Penambahan dan Penolakan Matriks (Contoh Soalan)
Contoh 1:
Cari hasil tambah bagi matriks yang berikut:
( a )   ( 18 7 ) + ( 3 6 ) ( b )   ( 13 0 7 1 ) + ( 1 3 5 6 )
 
Penyelesaian:
( a )   ( 18 7 ) + ( 3   6 ) = ( 18 + 3 7 + 6 ) = ( 21 1 ) ( b )   ( 13 0 7 1 ) + ( 1 3 5 6 ) = ( 13 + ( 1 ) 0 + 3 7 + 5 1 + 6 ) = ( 14 3 12 5 )
 

Contoh 2:
Cari setiap yang berikut sebagai satu matriks tunggal.
( a ) ( 9 6 ) ( 7 2 ) ( b ) ( 3 4 0 5 ) ( 7 3 6 1 )

Penyelesaian:
( a ) ( 9 6 ) ( 7 2 ) = ( 9 7 6 ( 2 ) ) = ( 2 8 ) ( b ) ( 3 4 0 5 ) ( 7 3 6 1 ) = ( 3 ( 7 ) 4 ( 3 ) 0 ( 6 ) 5 1 ) = ( 3 + 7 4 + 3 0 + 6 5 1 ) = ( 10 1 6 4 )


(B) Menentukan nilai unsur yang tidak diketahui dalam persamaan matriks yang
melibatkan operasi tambah dan tolak
Contoh 3:
Diberi   ( p q ) + ( 5 p 9 ) = ( 12 3 q + 1 ) , cari nilai bagi p dan q.

Penyelesaian:
( p q ) + ( 5 p 9 ) = ( 12 3 q + 1 ) ( p + 5 p q + 9 ) = ( 12 3 q + 1 ) p + 5 p = 12 6 p = 12 p = 2
q + 9 = 3 q + 1 q 3 q = 1 9 2 q = 8 q = 4


Contoh 4:
Cari nilai m dan n bagi persamaan matriks yang berikut:
( 7 6 n 1 ) ( 1 m 4 2 ) = ( 5 12 6 11 )

Penyelesaian:
( 7 6 n 1 ) ( 1 m 4 2 ) = ( 5 12 6 11 ) 6 m = 12 m = 6 m = 6 n ( 4 ) = 6 n + 4 = 6 n = 2

Leave a Comment