2.4 Pendaraban Matriks dengan Nombor


2.4 Pendaraban Matriks dengan Nombor
Pendaraban suatu matriks dengan suatu nombor ialah pendaraban setiap unsur matriks dengan nombor itu.
 
Contoh:
Diberi A = ( 2 4 5 6 )  , cari setiap yang berikut sebagai satu matriks tunggal.
(a)  3A
(b)  -2A

Penyelesaian:
(a) 3 A = 3 ( 2 4 5 6 ) = ( 3 × ( 2 ) 3 × 4 3 × 5 3 × ( 6 ) ) = ( 6 12 15 18 )

(b) 2A=2( 2 4 5 6 ) =( 2×(2) 2×4 2×5 2×(6) ) =( 4 8 10 12 )

Leave a Comment