2.3 Penambahan dan Penolakan Matriks


2.3 Penambahan dan Penolakan Matriks

(A) Mengenal Pasti Dua Matriks yang boleh ditambah atau ditolak
1.   Dua matriks boleh ditambah atau ditolak jika kedua-dua matriks itu mempunyai peringkat yang sama.
2.  Penambahan atau penolakan dua matriks yang sama peringkat ialah pembentukan satu matriks yang unsur-unsurnya merupakan hasil tambah (atau hasil tolak) unsur-unsur sepadan dalam dua matriks itu.


Contoh 1:
Tentukan sama ada pasangan matriks yang berikut boleh ditambah atau ditolak. Memberi sebab untuk jawapan anda.

(a) ( 2 3 ) dan ( 1   8 ) (b) ( 1 2 7 1 ) dan ( 10 0 3 1 ) (c) ( p  2   4 ) dan ( 2  6   q )
 
Penyelesaian:
(a)  Tidak boleh ditambah atau ditolak kerana peringkat dua matriks itu tidak sama.
(b)  Boleh ditambah atau ditolak kerana peringkat dua matriks adalah sama.
(c)  Boleh ditambah atau ditolak kerana peringkat dua matriks adalah sama.


Contoh 2:
Ungkapkan setiap yang berikut sebagai satu matriks tunggal.
Diberi A = ( 3 2 ) dan B = ( 5 1 ) , cari (a) A + B , (b) B A

Penyelesaian:
(a) A + B = ( 3 2 ) + ( 5 1 ) = ( 3 + 5 2 + 1 ) = ( 8 3 )

(b) B A = ( 3 2 ) ( 5 1 ) = ( 3 5 2 1 ) = ( 2 1 )

Leave a Comment