8.2.2 Julat


8.2.2 Julat
(A) Julat untuk Data Tak Terkumpul

   Julat  = nilai cerapan terbesar – nilai cerapan terkecil
Contoh 1:
Cari julat bagi set data 2, 4, 7, 10, 13, 16 dan 18.

Penyelesaian:
Julat = nilai cerapan terbesar – nilai cerapan terkecil
= 18 – 2
= 16Contoh 2:
Tentukan julat bagi set data yang berikut.
720, 840, 610, 980, 900


Penyelesaian:
Nilai tertinggi data = 980
Nilai terendah data = 610
Julat = 980 – 610 = 370
 

Leave a Comment