7.1.2 Graf Laju – Masa


7.1 Kuantiti yang diwakili oleh Kecerunan Graf (Bahagian 2)
 
7.1.2 Graf Laju – Masa
1.   Kecerunan graf laju-masa ialah kadar perubahan laju iaitu pecutan.


Kecerunan = Jarak mencancang Jarak mengufuk = y 2 y 1 x 2 x 1 = Perubahan laju Perubahan masa = Pecutan


2.    


(a)  Dari O ke P: Kecerunan = positif → (Kelajuan objek meningkat atau pecutan)
(b)  Dari P ke Q: Kecerunan = 0 → (Objek bergerak dalam laju seragam)
(c)  Dari Q ke R: Kecerunan = negatif → (Kelajuan objek menurun atau susutan)


Contoh:

Rajah di atas menunjukkan graf laju-masa bagi sebuah kereta yang bergerak dalam masa 5 saat. Hitung
(a)  kadar perubahan laju apabila kereta bergerak dari ke Y.
(b)  kadar perubahan laju apabila kereta bergerak dari ke Z.

Penyelesaian:
(a)
Kadar perubahan laju apabila kereta bergerak dari X ke Y
= Kecerunan
= y 2 y 1 x 2 x 1 = 5 20 4 0 = 15 4 ms 2 Kecerunan negatif menunjukkan kelajuan menyusut .
 
(b)
Kadar perubahan laju apabila kereta bergerak dari Y ke Z
= Kecerunan
= y 2 y 1 x 2 x 1 = 10 5 5 4 = 5 ms 2

1 thought on “7.1.2 Graf Laju – Masa”

Leave a Comment