5.6.1 Garis Lurus, SPM Praktis (Soalan Pendek)


5.6.1 SPM Praktis (Soalan Pendek)
 
Soalan 1:
Rajah di bawah menunjukkan suatu garis lurus RS yang dilukis pada satah Cartesan.


Cari kecerunan RS.

Penyelesaian:
Guna formula kecerunan y 2 y 1 x 2 x 1 Kecerunan R S = 3 1 5 ( 1 ) = 2 6 = 1 3Soalan 2:
Dalam rajah di bawah, PQ adalah suatu garis lurus dengan kecerunan –½.


Cari pintasan-x bagi garis lurus PQ.

Penyelesaian:
m = pintasan- y pintasan- x 1 2 = ( 3 pintasan- x ) pintasan- x = 3 × ( 2 ) = 6Soalan 3:
Rajah di bawah menunjukkan suatu garis lurus RS yang dilukis pada satah Cartesan.


Diberi jarak antara RS ialah 10 unit.
Cari kecerunan RS.

Penyelesaian:
RS=10 unit, OS=6 unit OR= 10 2 ( 6 ) 2 =8 unit pintasan-y bagi RS=6 pintasan-x of RS=8

m= pintasan-y pintasan-x  Kecerunan RS=( 6 8 )= 3 4


Soalan 4:
Kecerunan bagi garis lurus 3x – 4y = 24 ialah

Penyelesaian:
Menyusun semula persamaan dalam bentuk y = mx+ c
3x – 4y = 24
4y = 3x – 24
y = 3 4 x 6  

Oleh itu, kecerunan garis lurus = 3 4 .  

Soalan 5:
Tentukan pintasan-y bagi garis lurus 3x + 2y = 5

Penyelesaian:
Bagi pintasan-y, x = 0
3(0) + 2y = 5
y = 5 2 Oleh itu, pintasan- y = 5 2 .


Leave a Comment