5.5.1 Garis Selari (Contoh Soalan)


5.5.1 Garis Selari (Contoh Soalan)

Soalan 1:


Dalam rajah di atas, garis lurus MN dan PQ adalah selari. Cari nilai q.

Penyelesaian:
Garis lurus yang selari mempunyai kecerunan yang sama.
m= m2
mMN = mPQ

Guna formula kecerunan y 2 y 1 x 2 x 1 9 4 5 ( 1 ) = q ( 5 ) 5 ( 7 ) 5 6 = q + 5 12
60 = 6q + 30
6q = 30
= 5

Leave a Comment