5.6.2 Garis Lurus, SPM Praktis (Soalan Pendek)

5.6.2 Garis Lurus, SPM Praktis (Soalan Pendek)

Soalan 6:
Rajah di bawah menunjukkan suatu garis lurus RS dengan persamaan 3y = –px– 12, dengan p sebagai pemalar.


Diberi bahawa OR: OS = 3 : 2.
Cari nilai p.


Penyelesaian:
Kaedah 1:
Gantikan = –6 dan y = 0 ke dalam 3y = –px– 12:
3(0) = –p (–6) – 12
0 = 6p – 12
–6p = –12
p = 2

Kaedah 2:
OR: OS = 3 : 2

OR OS = 3 2 6 OS = 3 2 OS= 2 3 ×6=4 unit
Koordinat titik = (0, –4)
Kecerunan garis lurus RS = ( 4 ) ( 6 ) = 2 3

 


Diberi 3= –px – 12
Menyusun semula persamaan dalam bentuk y = mx+ c

y= p 3 x4 Kecerunan garis lurus RS= p 3 p 3 = 2 3       p=2

Soalan 7:

Rajah di atas menunjukkan dua garis lurus, KL dan LM, pada satah Cartesan. Jarak KL ialah 10 unit dan kecerunan bagi LM ialah 2. Cari pintasan-x bagi LM.Penyelesaian:

Katakan koordinat titik ialah = (0, 2).

Guna rumus Pythagoras,
 LN = √102 – 62 = 8
Titik L = (0, 2 + 8) = (0, 10)
pintasan-y bagi LM = 10

Guna rumus kecerunan, m= pintasan-y pintasan-x 2=( 10 pintasan-x ) pintasan-x bagi LM= 10 2 =5

2 thoughts on “5.6.2 Garis Lurus, SPM Praktis (Soalan Pendek)”

  1. Hi, Soalan 6 Kaedah 2 awak tu salah tu, jawapan betul. Tapi awak sepatutnya cari koordinat R bukannya S, sebab S dah ada dalam rajah. Ratio pun salah awak masukkan tu; OS yang ada 6 unit bukannya OR. OR ada 9 unit. Hehe thanks.

    • Hi Yaiya Dollah,
      Terima kasih kerana sudi memberitahu kesalahan cikgu.
      Cikgu sudah tukar gambar rajah yang betul dalam soalan ini sekarang.

Leave a Comment