6.8.4 Statistik, SPM Praktis (Kertas 2)

Soalan 7:Data dalam rajah di bawah menunjukkan markah diperoleh sekumpulan 30 orang murid dalam suatu ujian sejarah.(a) Berdasarkan data dalam rajah di atas, lengkapkan Jadual di ruang jawapan.(b) Berdasarkan Jadual di (a)(i) cari find the modal class,(ii) hitung min markah bagi seorang murid.Untuk ceraian soalan ini, gunakan kertas graf.(c) Dengan menggunakan skala 2cm kepada 10 … Read more6.8.4 Statistik, SPM Praktis (Kertas 2)

6.8.1 Statistik, SPM Praktis (Kertas 2)

6.8.1 Statistik, SPM Praktis (Kertas 2)   Soalan 1:Data dalam rajah 1 menunjukkan umur, dalam tahun, bagi 25 orang pelancong yang melawat satu tempat pelancongan. Rajah 1   (a)  Berdasarkan data dalam rajah 1, lengkapkan jadual 1 pada ruang jawapan.   Umur (tahun) Kekerapan Titik tengah 1 – 5 2 3 6 – 10 Jadual 1 (b)  Berdasarkan … Read more6.8.1 Statistik, SPM Praktis (Kertas 2)

6.5 Kekerapan Longgokan

6.5 Kekerapan Longgokan Kekerapan longgokan bagi suatu data atau selang kelas dalam jadual kekerapan adalah diperoleh dengan menentukan hasil tambah kekerapannya dengan jumlah kekerapan semua data atau selang kelas sebelumnya.   (A) Ogif Ogif ialah graf kekerapan longgokan yang diperoleh dengan memplotkan kekerapan longgokan bertentangan dengan sempadan atas setiap kelas.  Contoh: Data di bawah menunjukkan bilangan buku yang … Read more6.5 Kekerapan Longgokan

6.4 Poligon Kekerapan

6.4 Poligon Kekerapan 1.   Poligon kekerapan ialah graf yang menyambungkan titik tengah selang kelas pada hujung setiap segi empat tepat dalam sebuah histogram. 2.  Poligon kekerapan boleh dilukis daripada (a)  Histogram, (b)  Jadual kekerapan 3.  Langkah-langkah melukis poligon kekerapan: Step 1: Menambah satu kelas dengan kekerapan sifar sebelum kelas pertama dan selepas kelas terakhir. Step 2: Tentukan titik … Read more6.4 Poligon Kekerapan

6.3 Histogram

6.3 Histogram   (A) Melukis histogram daripada jadual kekerapan bagi data terkumpul 1.   Histogram terdiri daripada segi empat tepat mencancang yang lebarnya sama dan tingginya berkadaran dengan kekerapan. 2.  Langkah-langkah melukis suatu histogram:  (a)  Tentukan sempadan bawah dan sempadan atas bagi setiap selang kelas.  (b)  Pilih skala yang sesuai pada paksi mengufuk (paksi-x) untuk mewakili selang kelas dan … Read more6.3 Histogram

6.2 Mod dan Min bagi Data Terkumpul

6.2 Mod dan Min bagi Data Terkumpul   (A) Kelas Mod Kelas mod bagi data terkumpul ialah selang kelas yang mempunyai kekerapan tertinggi. (B) Kelas Titik Tengah Nilai titik tengah kelas = Had bawah + Had atas 2 (C) Menghitungkan Min bagi Data Terkumpul Langkah-langkah untuk menghitung min bagi data terkumpul adalah seperti berikut: Langkah 1: … Read more6.2 Mod dan Min bagi Data Terkumpul