Matematik SPM 2019, Kertas 2 (Soalan 16)


Soalan 16:
P(25o U, 70o T). Q(25o U, 50o T). R dan V ialah empat titik di atas permukaan bumi. Titik R terletak arah selatan dari P. PV adalah diameter bumi.
(a) Nyatakan latitud V. [2 markah]

(b) Diberi bahawa jarak dari P ke R diukur sepanjang meridian ialah 2 580 batu nautika. Hitung latitud R.            [3 markah]

(c) Hitung jarak terpendek, dalam batu nautika, dari R ke V diukur di atas permukaan bumi.
[2 markah]

(d) Sebuah kapal terbang berlepas dari Q dan terbang ke arah timur ke P dan kemudian terbang arah selatan ke R. Purata laju kapal terbang bagi keseluruhan penerbangan itu ialah 710 knot.
Hitung masa, dalam jam, yang diambil bagi keseluruhan penerbangan itu.  [5 markah].


Penyelesaian:
(a)
Latitud V = 25oS

(b)
 POR= 2580 60             = 43 o Latitud bagi R=( 43 o 25 o )S                        = 18 o S

(c)
Jarak terpendek, RV = [(90 – 18) + (90 – 25)]o × 60’
                                 = 137o × 60’
                                 = 8 220 batu nautika

(d)
Jarak QP=( 7050 )×60×kos 25 =1087.6 batu nautika Jumlah jarak dilalui=1087.6+2580                                =3667.6 batu nautika Masa= Jarak Laju         = 3667.6 710         =5.166 jam

 

Leave a Comment